Tellus har sikret finansieringen

Etter en fulltegnet emisjon og med en forståelsesfull hovedbankforbindelse skal Tellus nå være sikret finansiering og framtidig drift med overskudd.

Både eierne og banken har tro på Tellus, sier Paal Jahrmann, konsernsjef i Tellus. Foto: Knut Randem.

Det er i hovedtrekk konklusjonen i en orientering styreleder Wilhelm Mohn sendte til de ansatte i Tellus før helgen.

– Vi er glade for å kunne bekrefte at arbeidet med å sikre Tellus fremtidige finansielle plattform nå er ferdigstilt, og at Tellus nå har fått på plass en robust og trygg finansiering av virksomheten fremover. Dette skyldes god oppslutning både fra eiere og banker, skriver han.

Emisjonen som var lagt ut ble fulltegnet og vel så det. De fleste aksjonærene har tegnet seg i emisjonen og flere av de opprinnelige gründerne er blant disse.

– I tillegg til den vellykkede emisjonen har også vår hovedbankforbindelse kommet opp med en god løsning. Det betyr at vi har fått bedre vilkår for finansieringen. Gitt situasjonen er vi veldig fornøyd. Det viser at både eierne og banken har tro på Tellus, sier Paal Jahrmann, konsernsjef i Tellus. Det er Sparebank 1 Østlandet som er gruppens hovedbankforbindelse.

Med et varelager med nye bobiler på over 200 millioner kroner og et samlet varelager på snaue 500 millioner kroner blir finansieringen viktig spesielt når markedet er tregt. Likviditet er viktig i slike perioder.

For et år siden gjennomførte Tellus en emisjon på 80 millioner kroner. Vi henter nå kapital som vil ta oss gjennom både denne og neste lavsesong slik at vi er godt forberedt når markedet kommer tilbake, forteller Jahrmann.

Etter det Bobilverden.no erfarer ligger emisjonen denne gangen på ca 100 millioner kroner.

Konkurrenter vil forsvinne
Jahrmann forteller at Tellus i 2023 vil omsette for om lag 1,5 milliarder kroner.
– Vi sikter oss inn på samme nivå neste år, men da med færre og mer kraftfulle enheter.

– Når må dere gå i overskudd for å slippe flere kapitalutvidelser?
– Vi legger inn i planen at vi ikke skal tape penger i 2024. Det tas kraftfulle grep for å stanse tapene, og vi skal være i posisjon til å tjene penger i 2025. Samtidig er vi rimelig sikre på at det vil bli færre forhandlere i bransjen i månedene framover.

– Sett i lys av den planlagte fusjonen med Ferda kan det se litt merkelig ut at dere planlegger så langt fram. Blir det behov for ytterligere kapital ved en godkjent fusjon?

– Fusjonen er lagt opp slik at begge sider har orden på kapitalen og er riktig finansiert ved fusjonen, svarer Jahrmann. Da skal det ikke være behov for ytterligere kapitalinnskudd.

Eller som styrelederen skrev til de ansatte:
«I forhold til den planlagte Ferda-fusjonen, så bringer ikke dette noe nytt, men vårt selvstendige handlingsalternativ er styrket. Det vil ta tid før vi kan starte på sammenslåingen av selskapene. Fusjonen er til behandling hos Konkurransetilsynet, og frem til tilsynet har sagt sitt, og også en del andre forhold er kommet på plass, driftes Tellus og Ferda som separate selskaper.

Inntil videre er det derfor Tellus som gjelder, og desto bedre vi gjør det i Tellus, desto bedre blir grunnlaget inn i et felles selskap neste år. Det er derfor viktig at vi alle har fokus på den daglige driften og det pågående forbedringsarbeidet i Tellus. At vi nå har fått en robust langsiktig finansiering på plass, gir trygghet for Tellus virksomhet og drift fremover, uavhengig av utfall i den planlagte Ferda-fusjonen».

Tekst: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *