Teknologi reduserer miljøutslipp

AdBlue for dieselmotorer doseres inn i SCR-katalysatoren via doseringsventilen midt i bildet og gir SCR-rensing, som prosessen kalles (Selective Catalytic Reduction). Foto: Bjarne Eikefjord.

Global oppvarming på grunn av klimagasser som skaper drivhuseffekt, er en eksistensiell trussel mot menneskeheten på sikt. Det er bred enighet gjennom flere internasjonale konvensjoner om at utslippene av CO2 skal reduseres og aller helst fjernes. Lokalt er NOx et problem. Her oppdaterer vi deg på hva som ligger bak disse problemstillingene.

Veitrafikken står for 14 prosent av de totale klimagassutslippene. Gjennom teknologiske nyvinninger, bedre motorstyringssystemer og fremfor alt innføring av katalysatorer og annet renseutstyr, har kjøretøyprodusentene maktet å redusere CO2 utslippene fra kjøretøyer vesentlig de siste tre tiårene. Hovedparten av reduksjonene følger av at det spesifikke drivstofforbruket (liter pr. mil) er kraftig redusert, til tross for at vekten på kjøretøyene har økt.

Globale klimagassutslipp 2010. Kilde: IPCC 2014.

Forbrenningsmotorer
Bensin og dieselmotorer leverer kraften fra drivstoffet gjennom forbrenning i motorene. I den ene komprimeres luft og bensingass som antennes av tennplugge. I dieselmotoren høykomprimerer luft, drivstoffet sprøytes inn og selvantenner i sylindrene. Virkningsgraden er forskjellig, dieselmotoren utnytter en langt høyere andel av energien i drivstoffet enn bensinmotoren, hvilket gjenspeiler seg i at en bensinbil bruker ca. 40 prosent mer drivstoff på en gitt distanse enn samme bilen med dieselmotor. Utslippet av CO2 er også ca. 40 prosent høyere fra en bensinmotor enn en dieselmotor, hvilket var bakgrunnen for at dieselbilene for et drøyt tiår siden ble prioritert i den hensikt å få ned CO2 utslippene og samtidig redusere forbruket av fossilt brennstoff. Denne forskjellen holder seg nærmest uavhengig av hvor mye renseutstyr som benyttes. Dieselmotoren er således mye «snillere» i forhold til klimaet enn bensinmotoren. De norske CO2 utslippene fra personbiltrafikken har økt de siste årene i takt med at dieselandelen er sunket fra 74 prosent til ca. 20 prosent av nye kjøretøyer, som følge av «dieselgate» (Volkswagens målejuks. red. anm.).

Klimautviklingen siste 140 år viser en global temperaturøkning på 1,4 grader, sammenfallende med økningen av CO2 utslippene i samme periode. Kilde: IPCC 2014.

NOX utslipp går ned
NOx, eller nitrogenoksid, dannes ved forbrenningsprosessene, rundt fem ganger så mye i diesel som i bensinmotorer. NOx bidrar til luftveissykdommer, dannelse av gassen ozon på bakkenivå og sur nedbør, men er ikke svevestøv eller klimagass som CO2. På grunn av bilfabrikantjukset med målemetodene, såkalte «dieselgate» har utslippene av NOx fått enorm oppmerksomhet, og mytene er mange. 22. mai 2016 offentliggjorde Miljøverndirektoratet en rapport om NOx som viser at de norske utslippene av NOx er på vei ned. Ifølge Gøteborg-protokollen skulle Norge slippe ut maksimalt 156.000 tonn NOx fra og med 2010. Dette ble nådd i 2013. Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå, var det norske NOx utslippene faktisk redusert til 134.000 tonn i 2015. Av dette kommer ca. 20 prosent fra veitrafikken.

AdBlue i Euro6 for dieselmotorer omdanner ca. 95% av skadelig NOx fra dieseleksosen til harmløst nitrogen og damp. To bensinbiler i testprosjektet kom dårligere ut enn dieselbilene med hensyn til utslipp av partikler (PM), NOx og CO2
Kilde: TØI-rapport 1506/2016, EMIROAD 2015: Utslipp fra kjøretøy med Euro 6/VI-teknologi.

AdBlue teknologi
Den nyeste teknologien for dieselmotorer har bortimot eliminert NOx utslippene ved å tilføre noe som kalles AdBlue i eksosanlegget. AdBlue produseres fra en urealøsning, som igjen lages gjennom syntese av ammoniakk og CO2 (karbondioksid). Teknisk urea finnes i produkter som sjampo, kosmetikk og lim. AdBlue tilsettingen omdanner ca. 95 prosent av skadelig NOx fra dieseleksosen til harmløst nitrogen og damp. Dette fremkommer i en rapport fra Transportøkonomisk Institutt, TØI, basert på tester ved avgasslaboratoriet i VVT i Finland på oppdrag fra Statens Vegvesen i 2015. Sammenlignet med bensinmotorer, er utslippene redusert til tredjeparten.

Euro 6-krav
SCR-rensing, som prosessen kalles (Selective Catalytic Reduction), kommer i tillegg til partikkelfilter og katalysator. Fra 2014 kom teknologien i bruk på tungbiler, og fra 2016 ble den introdusert på personbildieselmotorer med Euro6 klassifisering. De nye kravene til personbiler i EU-syklusen er for øvrig på 0,08 g/km. av NOx, mens utgående Euro 5-krav var på 0,18 g/km. Rolf Hagman, som er forsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI), bekreftet i 2015 overfor Dagsavisen at SCR-teknologien og AdBlue fungerer:

– Med varm motor fjernes så å si all NOx, sa Hagman. AdBlue produseres for øvrig av norske Yara, som er verdens største produsent av stoffet. Systemet er foreløpig bare tilgjengelig for dieselmotorer, som med AdBlue klarer de strengeste kravene for Euro 6.

Av: Bjarne Eikefjord og Sven Furuly,
Bobil- og Caravanmagasinet

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *