Ønsker å rydde opp i turistfisket

Nærings- og fiskeridepartementet sender forslag til regelendringer i turistfisket på høring. Regjeringen vil blant annet stramme inn på hvem som kan ta med fisk ut av landet. Forslagene skal øke bærekraftigheten til næringen og hindre sløsing med ressurser og smugling.

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik vil begrense turistfisket. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet.

– Turistfisket har hatt vekst i flere år og bidrar til viktige arbeidsplasser og verdiskaping langs kysten. Vi har allerede strammet inn regelverket og i dag sender vi ytterligere forslag på høring som skal bidra til at turistfiskenæringa drives enda mer seriøst framover. Vi skal lytte til innspillene vi får, før vi treffer endelige vedtak om endringer, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

– Det er en utfordring at enkelte smugler fisk ut av landet i store mengder. De som gjør dette har ikke nødvendigvis vært gjester ved registrerte turistfiskebedrifter. Et av forslagene vi nå sender på høring, er at det bare er turister som har fisket ved registrerte turistfiskebedrifter som kan ta med fisk ut av landet, sier Nesvik.

Foreslår å ta bedre vare på råstoffet
Turister ønsker seg reiselivsprodukter der det å fiske sin egen fisk er en del av opplevelsen. Ønsket er at turistene tar bedre vare på hver enkelt fisk og setter selve opplevelsen i sentrum, fremfor å skulle fiske mest mulig.

– Jeg har tro på en bærekraftig fremtid for fisketurisme som næring, det betyr blant annet at vi må utnytte hele fisken. Det er dessverre alt for mange turistfiskere som kaster verdifullt råstoff. Vi foreslår derfor at det kun skal være lov å ta med hel fisk ut av landet. Målet må være en sterkere bevissthet om at man ikke skal kaste fullverdig mat, sier Nesvik.

Dette er forslagene som nå sendes på høring:
1) Det foreslås å endre utførselkvoten til at man kun har adgang til å ta med seg fisk ut av landet dersom man har fisket hos og oppholdt seg på en registrert turistfiskevirksomhet.
2) Det foreslås at utførselskvoten endres fra å tillate utførsel av fiskefilet til å kun tillate å ta med hel fisk (sløyd og hodekappet). Det vil kunne bidra til å forhindre ressurssløsing ved at det ikke blir kastet så mye i forbindelse med filetering. Samtidig vil det bidra til å sette reiselivsopplevelsen i sentrum, fremfor å legge til rette for et mengdefiske.
3) Tydeliggjøring av informasjonsplikten hos turistfiskevirksomheter til å informere om regelverket, herunder kravet til fangstrapportering.

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *