Nye regler har blitt nyere

Holstebro var en av mange danske kommuner med egne parkeringskunngjøringer. Faksimile: Dagbladet Holstebro.

I Danmark har mange parkeringsbestemmelser blitt gjemt bort på kommunale hjemmesider og du som besøkende forventes å kunne dem. Nå har en av de danske foreningene fått medhold i en klage. Derfor blir reglene endret slik at det blir enklere for mange bobilister på besøk i kommunene.

For tre år siden fikk Danmark nye parkeringsregler. De ble omtalt her i Bobilverden. Et særtrekk med de danske reglene har vært at kommunene med lokale bekjentgjørelser på sine hjemmesider kunne regulere og diskriminere bobiler i regelverket. En kommune kunne for eksempel nedlegge forbud mot bobilparkering eller bobilparkering ”med henblikk på overnatting”. Formuleringene og vedtakene kunne være ulike i de forskjellige kommunene. Som tilfeldig besøkende måtte du sjekke de kommunale hjemmesidene for å finne de aktuelle reglene.

Andre kommuner kunne bruke parkeringsskilt som hindret bobiler å parkere på bestemte steder om natten.

Foreningen Danmarks Frie Autocampere (DFAC) mente regelverket var diskriminerende og klaget til Folketingets ombudsmann. Der fikk de medhold. DFAC forteller på sin hjemmeside at Transport- og Boligministeriet har gitt kommunene beskjed om at de ikke kan styre parkering av bobiler på offentlig område med en kunngjøring på sin hjemmeside eller ved diskriminerende skilter. Vedtaket gjelder bobiler under 3500 kg. For større biler gjelder særskilte regler.

På sin hjemmeside markerer DFAC vedtaket med oppfordringen ”Kør ud og nyd friheden uden ‘hemmelige’ forbud, men kør forsigtigt, vis hensyn, hold jer indenfor striberne og kantstenene i p-båsene og se efter skiltning.”

Foreningen oppfordrer også bobilister til å følge denne rettesnoren for etikk når du parkerer: ”Hvis du boede på denne vej, ville du så have det OK med, at en autocamper parkerer her for natten?

Holstebro er en av kommunene som har hatt en kunngjøring om parkeringsregler for bobiler på sin hjemmeside. Til Dagbladet Holstebro sier lederen for byrådets tekniske utvalg, Gubber Kristensen at det ikke er med god vilje de nå endrer reglene for parkering på dette punktet. Han synes ikke det hører noe sted hjemme å kunne parkere og overnatte inne i byen. Den eneste muligheten kommunene nå har er å sette opp skilt med tidsbegrenset parkering – med lik gyldighet for alle biler under 3500 kg. Mange er redd det nå blir en skiltjungel, men erfaringene vil trolig avgjøre praksis.

Holstebro kommune fremholdes av andre danske aktører som en kommune med positiv holdning til bobiler og har flere bobilplasser. At kommunene ikke lenger får spillerom til å lage lokale regler ser også ut til å provosere fram flere bobilplasser.

Besøkende med bobil under 3500 kg kan nå trygt følge aktuelle skilt og oppmerking. De trenger ikke lenger lete opp regler på den kommunale hjemmesiden.

Les også: Deijlig med nye parkeringsregler?

Del dette med andre:

  4 comments for “Nye regler har blitt nyere

 1. Og over 3500 kg er det fortsatt bare å kjøre gjennom Danmark?
  Greit med litt info for oss som har tyngre biler også…

  • Om du følger lenka under saken, kan du se hva vi skrev ved revisjonen for tre år siden. Endringen nå gjelder bobiler under 3500 kg, det er de vi omtaler her. Det betyr at vi ikke har registrert noen endring for store bobiler utover det som skjedde i 2014.

  • K S – Det var da voldsomt… Artikkelen sier “Vedtaket gjelder bobiler under 3500 kg. For større biler gjelder særskilte regler.” Da er jo lovverket også for tyngre biler klart: dvs. som tidligere. Dersom du ikke finner andre muligheter for stopp og overnatting enn “bare å kjøre gjennom Danmark” med din tunge bil, er jo dét ditt frie valg. Tror nok du finner ut av det, med litt godvilje. Ha en fin sommer!

 2. Tak for at I informerer vore norske brødre.

  Den ændring af færdselsloven der er tale om trådte i kraft i februar 2014 og gjaldt bobiler op til og med 3.500 kg totalvægt. Det er altså ikke en ny lov – blot er en fejl-fortolkning af 2014-loven blevet rettet.

  Loven blev indført med det klare formål at forbedre forbrugerbeskyttelsen. Der kan fortsat laves LEMPELSER af færdselsloven i de enkelte kommuner – f.eks. tillader mange kommuner på visse steder parkering med to hjul på fortov.

  Alle lokale bekendtgørelser skal være at finde på http://www.vejdirektoratet.dk/da/vejsektor/vejregler-og-tilladelser/kommunaleparkeringsregler/ – og her må vore norske gæster gerne orientere sig. Specielt dem der kører i store biler

  Men vi håber da på rigtig mange af jer tager den med ro, også gennem Danmark. I DFAC prøver vi at gøre Danmark mere bobil-venligt. Dette er naturligvis ikke begrænset til danske turister

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *