Nå kommer de førerløse bilene

Allerede neste år kommer de første førerløse bilene på markedet i EU. Det blir en glidende overgang fra assistansesystemer til biler som kan både se og styre for deg.

Har vi hendene på rattet i framtiden?

Det er EU-parlamentet som i en fagartikkel på sitt nettsted tar opp utviklingen mot førerløse biler. Der hevdes det at menneskelige feil står for 95 prosent av alle trafikkulykker på veiene i EU. Flere tusen blir drept eller skadd i ulykker.

Det er den ene siden av saken, men også på utslippsiden ser man en fordel med førerløse eller automatiserte biler. Farten blir jevnere og tilpasset annen trafikk. Dermed blir drivstofforbruket redusert noe som igjen fører til mindre luftforurensning.

Utfordringer
I artikkelen pekes det på noen utfordringer for selvkjørende biler. Veisikkerhet er et punkt og ettersom førerløse biler skal dele veien med ikke-automatiserte kjøretøy og andre trafikanter er det viktig at sikkerhetskravene og trafikkreglene i EU harmoniseres. EU-krav og regler har også en tendens til å bli gjeldende i EØS-landet Norge.

Et annet problemområde Parlamentet påpeker er problematikken rundt ansvar når det skjer ulykker. Er det ”føreren” eller produsenten som må ta ansvaret?

Det er utfordringer innen databeskyttelsesregler og etiske spørsmål knyttet til individets rett til selv å ta valg. EUs krav til kunstig intelligens er fortsatt i støpeskjeen.

Alt dette er områder regel- og lovmakerne må ta for seg. De må også sørge for at det skjer en standardisering slik at bilene kan kjøre over grensene uten problemer.

Slik ser EUs transportkomité for seg utviklingen mot automatisert trafikk.

Forskjellige grader av automatisering
EU-parlamentet har lagt ut illustrasjonen over for å vise hvordan man ser for seg utviklingen. Allerede nå er det biler i markedet på nivå 1 og 2 med førerassistansesystemer og delvis automatisering.

Biler med automatisering på nivå 3 og 4 i illustrasjonen blir nå testet. EU forventer at disse bilene kommer på markedet mellom 2020 og 2030. De fullt ut automatiserte bilene vil imidlertid ikke komme på markedet før tidligst fra 2030. EU regner med at alle nye kjøretøy vil være forberedt fra 2022.

Utkastet til resolusjonen «On the road to automated mobility», vedtatt i EUs komité for transport og turisme, regnes som en viktig milestein i utviklingen av EUs strategi for tilkoblet og automatisert mobilitet.

Utkastet til resolusjon skal nå opp til behandling i EU-parlamentet og det gjenstår mye arbeid før regelverket er på plass.

Spørsmålet er; Når kommer de første førerløse bobilene? Tenk deg en framtid hvor du kan sove deg fram til neste feriemål. Eller er det reisen som er turen?

Tekst: Knut Randem, Bobilverden.no
Kilde: EUs artikkel ” Selvkørende biler i EU: fra science fiction til virkelighed”

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *