– Høy aktivitet på veiene i nord

Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer fortsatt fullt trøkk på utbyggingen av E6 på Helgeland. Arbeidet med Skarvbergtunnelen på E69 i Finnmark fortsetter, og det blir byggestart for ny E6 gjennom Ballangen sentrum.

Tana bru åpner i august neste år. Illustrasjon landskapsbilde: NVE / Plan Arkitekter / Statens vegvesen.

I tillegg er det satt av penger til forberedende arbeider på E8 langs Ramfjorden i Troms og for Hålogalandsvegen, skriver Statens vegvesen, region nord.

Oppgraderingen av tunneler fortsetter. Neste år står E6-tunnelene Illhøllia i Rana og Forsatunnelen i Ofoten for tur. I tillegg skal det gjennomføres minimumstiltak i Sørfoldtunnelene, i påvente av at det skal bygges helt nye tunneller.

Regionvegsjef Turid Stubø Johnsen skulle imidlertid gjerne hatt mer penger til å ta igjen det store behovet for vedlikehold på dagens veger.

– Vi har mange riksveger der bæreevnen er kritisk, blant annet mange steder på E6. Og vi har mange bruer som trenger utbedring. Selv om ingen av disse er farlige å ferdes på, blir det mer og mer krevende å ta igjen etterslepet, sier regionvegsjefen.

– I tillegg vet vi at klimaendringene gir oss stadig større utfordringer. Mange veger må rustes for mer ekstremvær, samtidig som vi må kunne takle konsekvensene av mer flom og skred.

– God framdrift
Regionvegsjefen er tilfreds med at investeringsbudsjettet sikrer god framdrift for utbyggingsprosjektene i nord. På E6 på Helgeland åpnes siste delstrekning i nord før jul, og aktiviteten neste år vil dermed være konsentrert i sør, på strekningen mellom Mosjøen og Korgfjellet. Når det gjelder strekningen Svenningelv-Lien lover regjeringen å komme tilbake til dette i egen sak til Stortinget.

Det vil også være fullt trøkk lengst i nord – hvor det ventes gjennomslag i den nye Skarvbergtunnelen på E69 på veg til Nordkapp i løpet av 2020. Hele veganlegget skal være ferdig i 2021.

Arbeidet med Harstadpakken går videre i henhold til vedtatt opplegg. Det er fortsatt uavklart hvilke konsekvenser bompengeforliket vil få for en utvidelse av pakken.

Nye prosjekter
Et helt nytt prosjekt neste år er E6 gjennom Ballangen. Statens vegvesen hadde planlagt oppstart i 2021, men bevilgningen på statsbudsjettet gjør det mulig på komme i gang neste høst. Byggetida er beregnet til mellom halvannet og to år.

Det er dessuten satt av penger til forberedende arbeider for ny E8 langs Ramfjorden i Troms og til E10/riksveg 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt. Hålogalandsvegen blir tidenes største samferdselsprosjekt i Nord-Norge.

Tana bru åpner i 2020
Det ligger an til en snorklipping i Nord-Norge neste år – når nye Tana bru åpner. Den opprinnelige planen var at brua skulle åpnes i desember i år, og i neste uke blir brua landfast når det siste elementet sveises på plass.

Malingsarbeidet er imidlertid svært temperaturømfintlig, og for å sikre et varig godt resultat har Statens vegvesen i samråd med entreprenøren bestemt at dette arbeidet samt asfaltering og elektroarbeid utsettes til våren. Dermed kan brua åpnes for trafikk i august.

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *