– Skuffende lite til sikkerhet på veien

På mange måter et godt samferdselsbudsjett, men Yrkestrafikkforbundet er skuffet over manglende satsning på rassikring og sikring av tunneler.

Yrkestrafikken er bekymret for liten satsning på ras- og tunnelsikring. Foto: Yrkestrafikkforbundet.

– Det er på flere områder et godt budsjett for samferdselssektoren i Norge, men regjeringen skuffer på flere områder, uttaler generalsekretær i Yrkestrafikkforbundet Trond Jensrud.

– Med unntak av oppstart av skredsikringsprosjektet E16 Kvamsheia, er det ikke foreslått andre konkrete nye prosjekter for skredsikring utover det som allerede ligger i NTP. Vi savner også en offensiv for å bedre sikkerheten i norske tunneler. Der har vi et enormt etterslep, fortsetter Jensrud.

Regjeringen skyver gjennomføringen av tunneltiltak på den delen av riksvegnettet som ikke regnes som en del av de viktigste riksvegene (TEN-T-veinettet) til etter 2023, skriver forbundet i en pressemelding.

– Dette betyr at mange vogntog, busser og personbiler i mange år vil måtte kjøre gjennom tunneler som ikke tilfredsstiller kravene i tunnelsikkerhetsforskriften, sier Jensrud.

– Med unntak av tilskudd til fylkesveier som er viktige for næringstransport er det magert på styrking av skredsikring, men bra med mer penger til vedlikeholdsetterslepet, sier Jensrud.

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *