Disse fergene blir gratis 1. juli

Regjeringen foreslo i revidert nasjonalbudsjett å bevilge penger til å gjøre de minst trafikkerte fergestrekningene gratis i andre halvår. Denne bevilgningen ble vedtatt i Stortinget og gjennomføres i stor grad av fylkeskommunene.

Samferdselsminister Jon-Inge Nygård ga ekstra midler for å gjøre de mindre fergestrekningene gratis. Endelig vedtak er gjort i de respektive fylkeskommunene. Kun et par av strekningene som blir gratis er i riksveinettet. Foto: Jakob Vorren/SD.

Det er fylkeskommunene som eier de fleste fergestrekningene, som omfattes av vedtaket om å gjøre fylkes- og riksveiferger med mindre enn 100 000 årlig reisende gratis.
Det er fylkeskommunene som gjør de endelige vedtak og avveninger. Bobilverden.no har spurt fylkeskommunene om hvilke ferger som blir gratis fra 1. juli og hvilke som eventuelt blir gratis senere.

Innlandet
I Innlandet fylke er det bare en strekning som er aktuell. Det er strekningen Tangen-Horn på Randsfjorden, som blir gratis fra 1. juli.

Vestfold og Telemark
– Ingen fergestrekninger i Vestfold og Telemark fylke blir gratis fra 1. juli, men vi har en forventning om at fylkesveistrekningen Brevik-Sandøya i Porsgrunn kommune blir gratis fra 01.01.23, svarer fylkeskommunen på spørsmål fra Bobilverden.no.

Strekningen Kragerø-Skåtøy-Stabbestad ble nevnt i regjeringens første kunngjøring, men blir likevel ikke aktuell som gratis strekning i denne omgangen. Det skyldes blant annet at strekningen formelt sett ennå ikke har endret status til fylkesvei, forklarer fylkeskommunen. Dessuten er den samlede trafikken på strekningen over grensen på 100 000 reisende.

Agder
I regjeringens opprinnelige oversikt finner vi sambandet Abelnes-Andabeløy, men fylkeskommunen har ikke besvart vår henvendelse og vi kan derfor ikke bekrefte om denne strekningen blir gratis fra 1. juli eller senere. Opplysningene er senere bekreftet av Statens vegvesen.

Rogaland
I Rogaland blir Utsira-sambandet gratis fra 1. juli. Om andre strekninger skal inngå i gratisordningen vil bli avgjort i fylkets samferdselsutvalg 7. september.

Vestland
Vestland fylkeskommune forteller at følgende ferger blir gratis fra 1. juli:

Hisarøy – Mjånes
Barmen – Barmsund
Klokkarvik – Lerøy – Bjelkarøy – Hjellestad
Daløy – Haldorsneset
Fjelberg – Sydnes – Utbjoa
Kinsarvik – Utne
Fedje – Sævrøy
Masfjordnes – Duesund
Rysjedalsvika – Rutledal – Krakhella
Husavik – Sandvikvåg

I flerkantsamband blir følgende gratis:
Askvoll – Gjervik – Fure – Værlandet (Gjelder reisende til og fra Gjervik og Værlandet)
Gjermundshamn – Varaldsøy – Årsnes (Gjelder reisende til og fra Varaldsøy)
Jektevik – Nordhuglo – Hodnanes (Gjelder reisande til og fra Nordhuglo)
Måløy – Husevågøy – Oldeide (Gjelder reisande til og fra Husevågøy)

Møre og Romsdal
Fylket har flere aktuelle strekninger og først i inneværende uke ble vedtaket gjort i Fylkesutvalget. Følgende strekninger blir gratis fra 1. juli:

Arasvika-Hennset
Molde-Sekken
Småge-Orta-Finnøya-Sandøya-Ona
Festøya-Hundeidvika
Sæbø-Leknes
Standal-Trandal-Sæbø-Skår-Valderøya-Store Kalvøy
Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya (Reiser mellom Åram og Larsnes vil ikke være gratis)

Trøndelag
Trøndelag fylkeskommune har ikke besvart vår henvendelse, men i følge fylkets hjemmeside ble det i forrige uke vedtatt å gjøre følgende strekninger gratis fra 1. juli (oppdatert etter bekreftelse av fylket 29.06.22, en strekning som ikke tar biler ble da fjernet):

Dypfest – Tarva
Garten – Storfosna- Leksa- Værnes
Garten – Storfosna
Sula – Mausund- Dyrøy
Skei – Gutvik
Eidshaug – Gjerdinga
Borgan – Ramstadlandet

Nordland
Nordland fylkeskommune har ikke besvart vår henvendelse, men har lagt ut denne lista over gratis fergestrekninger på sin hjemmeside:

Brønnøysund – Sauren
Solfjellsjøen – Vandve
Søvik – Austbø – Herøy – Brasøy (obs: ikke Søvik – Herøy)
Stokkvågen – Onøy – Sleneset – Lovund
Stokkvågen – Træna
Sandnessjøen – Løkta
Kilboghamn – Jektvik
Tjøtta – Forvik
Igerøy – Horn
Igerøy – Tjøtta
Mosjøen – Hundåla – Dagsvik
Nesna – Nesnaøyene
Digermulen – Finnvik
Rødøybassenget
Ørnes – Meløysund
Svolvær – Skutvik
Sund – Horsdal

Troms og Finmark
Fylkeskommunen i Troms og Finmark har ikke besvart vår henvendelse. Oversikten er oppdatert i ettertid med innformasjon fra Statens vegvesen:

Hansnes – Reinøy
Mikkelvik – Bromnes
Bellvik – Vengsøy
Rotsund – Havnnes – Uløybukt
Storstein – Nikkeby – Lauksundskaret
Hansnes – Karlsøy – Vannøy
Øksfjord – Bergsfjord – Sør-Tverrfjord
Øksfjord – Tverrfjord
Øksfjord – Hasvik
Nyvoll – Korsfjord
Strømsnes – Kjerringholmen

Riksveiene
Staten er selv ansvarlig for et fåtall av de aktuelle strekningene. På spørsmål til Samferdselsdepartementet om hvilke riksveiferger som faller innunder ordningen med gratis ferge fra 1. juli, svarer embedsverket i departementet at deres aktuelle fergestrekninger befinner seg i Rogaland og Nordland fylker.

Det omfatter øyene Røst og Værøy på riksveifergesambandet Bodø–Røst–Værøy–Moskenes i Nordland og til Skipavik i sambandet Hjelmeland–Skipavik–Nesvik i Rogaland, da disse delstrekningene innfrir kravene satt til å gjøres gratis (Det er trafikk til og fra Værøy, Røst og Skipavik som blir gratis – ikke hele sambandet. red. anm).
Andre samband eller delstrekninger i riksveifergedriften omfattes ikke av tiltaket ettersom de har over 100 000 reisende i året.

Det er likevel en strekning som faller inn under den generelle beskrivelsen, men som likevel ikke blir gratis. Pressevakten i Samferdselsdepartementet skriver til Bobilverden.no at riksveifergesambandet Drag–Kjøpsvik i Nordland hadde under 100 000 passasjerer i 2019, men har klare grenseflater til riksveifergesambandet Bognes–Skarberget, da begge sambandene krysser Tysfjorden.

– For å unngå stor overflytting av trafikk fra Bognes–Skarberget, med de kapasitetsmessige konsekvenser dette vil kunne ha, foreslår ikke regjeringen å gjøre sambandet Drag–Kjøpsvik gratis.

Opplysningene over er innhentet fra Samferdselsdepartementet, fylkeskommuner eller fra deres hjemmesider dersom fylkeskommunen ikke har besvart vår henvendelse. Artikkelen oppdateres fortløpende dersom ny informasjon tilkommer redaksjonen.

Ved en inkurie hadde Vestland falt ut av oversikten da saken ble publisert. Fylket ble lagt til 28.06.22 kl 18.53. Agder og Troms og Finnmark er 1. juli oppdatert med informasjon fra Statens vegvesen v/AutoPass for ferge.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

  12 comments for “Disse fergene blir gratis 1. juli

  • Som nevnt i teksten så har ikke fylkeskommunen svart oss. Et søk på siden viser en respons på Finmark, men lenke fører ikke fram til innhold. Vi vet derfor ikke hva som skjer i Finmark, men oppdaterer så snart vi får svar.

  • Beklager. Ved en dum feil hadde Vestland falt ut av oversikten. Den ble lagt til kl 18.53. Takk for at du så det.

  • Det er vel ingen fylkes- eller riksveiferger der med mindre enn 100 000 reisende i året…?

 1. Det var vel ikke vedtatt at kun ferger med mindre enn 100 000 passasjerer skulle få gratis ferge, men også øyer som ikke hadde fastlandsforbindelse uten ferge. Det virker som at dette ikke gjelder lenger?

 2. Hvor lenge blir fergestrekningene gratis? På bobiltur nå, og da ble det tre ferger. Alle disse tre skulle vært gratis, likevel har jeg mottatt mail med regning på to. Den tredje var gratis.

  Hva er det som skjer?

  • Redaksjonen har undersøkt saken og de to omtalte strekningene er ikke blant de som skal være gratis fra 1. juli 2022. Den ene strekningen er foreslått gratis fra august neste år.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *