Flere opplevelser på campingplassene

Landbruket og campingbransjen kan utvikle et nærere samarbeid for å gi gjestene flere og bedre opplevelser. Potensialet er stort for mer samarbeid, mener Norsk Turistutvikling og NHO Reiseliv.

Dyr og matproduksjon kan inngå i et samarbeid mellom campingplasser og landbruket. Foto: Christin Oldebråten/NHO Reiseliv.

– Tradisjonelt har campingnæringen hatt en god kobling mot landbruket, og mange campingbedrifter har sitt utspring i landbruket. Ettersom vi ser synergier mellom de to næringsområdene, holder vi på å sette i gang et utviklingsprosjekt for å prøve å knytte camping og landbruk tettere sammen, sier daglig leder Kjell Ove Solbakken i Norsk Turistutvikling til nhoreiseliv.no.

Det var i et bransjeprosjekt bestående av nesten 50 campingbedrifter fra hele landet denne ideen ble lansert. En følge av dette var at årets høstkonferans for campingbransjen fikk “Opplevelser i sentrum” som tema. Konferansen ble arrangert i Trøndelag, som i følge NHO Reiseliv har flest campingbedrifter i høysesongen.

Avdelingsleder Jan-Henrik Larsen i NHO Reiseliv mener tilbudet på campingplassene må tilpasses hva landbruket i området kan tilby. Foto: NHO Reiseliv.

Flere ben å stå på
Selvfølgelig dreier det seg om å gi campingbedriftene flere ben å stå på gjennom økt inntjening både for dem og landbruket.
– Svært mange av campingplassene er lokalisert i distriktene, mange på en landbrukseiendom eller i nærheten av landbrukseiendommer. Potensialet for opplevelsesutvikling er derfor stort. Nøyaktig hvilke opplevelser det kan være, avhenger av hva landbruksnæringen i nærområdet kan tilby campingplassene, sier Jan-Henrik Larsen, avdelingsleder for camping i NHO Reiseliv til egen hjemmeside.

– Vi ser for eksempel for oss salg av lokalprodusert mat på campingplassene, gårds- og stølsbesøk som opplevelsestilbud, ulike kurs for gjestene, for eksempel knyttet til bakst, vedhogst og sylting, og utvikling av gangveier og sykkeltraseer på grunneiers utmarksområder. Et enda mer konkret eksempel er kålsafari, hvor gjester kan besøke grønnsaksprodusenter og plukke ingredienser til kveldens middag, som tilberedes og spises ute på tunet. Målet er økt inntjening for både reiselivsbedriftene og landbruksaktørene, sier Solbakken i Norsk Turistutvikling.

Han mener Sveits er et foregangsland når det gjelder å gjøre kulturlandskapet til en sentral del av reiselivsopplevelsen.

– I Sveits beveger reisende seg i større grad gjennom kulturlandskapet, mens vi i Norge går ved siden av. Å ta i bruk kulturlandskapet og andre tilbud fra landbruket kan være et viktig bidrag i å gjøre camping til den mest bærekraftige delen av norsk reiseliv, mener Solbakken.

Hva kan campingplassene og landbruket tilby i samarbeid? Her Aurdal fjordcamping i Valdres. Foto: True Opheim/NHO Reiseliv.

Bobilverden.no var ikke tilstede på konferansen, men har benyttet NHO Reiselivs referat som kilde.

Tekst: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *