Drømmebilen får enklere godkjenning

Importerte bobiler fra Canada, USA og EØS skal ikke behøve oransje blinklys, dersom annet er montert originalt.

Importerte bobiler fra Canada, USA og EØS skal ikke behøve oransje blinklys, dersom annet er montert originalt.

Det blir enklere å importere drømmebilen lover Vegdirektoratet og samferdselsministeren. Vegdirektoratet sendte i går ut et høringsforslag til endringer i kjøretøyforskriften og bilforskriften.

Endringsforslaget gjelder i hovedtrekk nye særbestemmelser for import av biler (gruppe M og N, og tilhengere til disse) som oppfyller krav til godkjenning i annet EØS-land, USA eller Canada. Forslaget innebærer enkelte endringer og justeringer i forhold til et forslag som ble sendt ut i fjor.

De konkrete endringer i dette forslaget går blant ut på at forbudet mot bruk av tyngre kjøretøy og tilhengere i løyvepliktig kjøring, fjernes. I tillegg foreslås det at det skal være adgang til å importere delvis oppbygde kjøretøy. Det foreslås også aksept av lysutrustning fra opprinnelseslandet, ytterligere utvidelse av muligheten til å endre kjøretøyet etter godkjenning i Norge samt at kjøretøy fra Canada foreslås inkludert i bestemmelsen, skriver Vegdirektoratet i sitt høringsnotat.

Forslaget av 9. oktober 2015 gikk ut på at også tyngre kjøretøy og tilhengere skulle bli omfattet av særbestemmelsene. I dag er det bare personbil (M1) og varebil (N1) som tillates godkjent etter disse reglene. Det ble imidlertid foreslått en begrensning i bruken av tyngre kjøretøy ved at de ikke tillates brukt i løyvepliktig kjøring. Det ble videre foreslått oppmyking av kravene til originalitet og kravene om tilpasning til europeiske lysbestemmelser. For øvrig ble det foreslått at særreglene kun skulle gjelde for kjøretøy som hadde vært registrert i minimum seks måneder i annet land.

Etter krav fra samferdselsministeren er det tre forhold som foreslås endret i denne høringen. Det foreslåtte kravet om oransje blinklys skal utgå. Det betyr at myndighetene ønsker å akseptere den lysutrustningen som er original i det landet kjøretøyet kommer fra.

Det andre forbudet som fjernes er forbudet mot at delvis oppbygde kjøretøy skal kunne godkjennes i Norge. De to første forslagene vil kunne gjelde for et mindre antall bobiler. Det tredje punktet om å oppheve forslaget mot å benytte slike tunge kjøretøy i løyvepliktig kjøring, vil ikke få innvirkning for bobiler.

Foruten de tre konkrete forslagene vil også kjøretøy fra Canada i tillegg til EØS og USA omfattes av endringen.

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *