Vrakpant med driftsstøtte for bobiler fra neste år

Også bobiler blir til vrak og skal behandles forsvarlig. Foto: Knut Randem.

Allerede i statsbudsjettet for 2017 ble det varslet at det skulle innføres vrakpant for bobiler. Miljødirektoratet har benyttet det meste av året på å få på plass regelverket.

Fra 1. januar 2018 får du vrakpant for motorsykler, mopeder, lastebiler, bobiler og campingvogner. Tilskuddet fra staten deles mellom den som leverer inn kjøretøyet og biloppsamlere som får driftstøtte for å ta i mot disse kjøretøyene. Det melder Miljødirektoratet i dag.

Høsten 2016 vedtok Stortinget å utvide vrakpantordningen til flere typer kjøretøy for å gi eiere av utrangerte bobiler, lastebiler, mopeder mm et økonomisk insitament til å levere inn kjøretøyet til godkjente biloppsamlere. Miljødirektoratet administrerer ordningen i samarbeid med Skatteetaten. Skatteetaten betaler ut vrakpanten til eier og driftsstøtten til biloppsamlere.

Kjøretøyet skal leveres til en godkjent biloppsamler på samme måten som ved vraking av andre biler. Likevel er det en hake; Biloppsamlere har ikke plikt til å ta imot bobiler og de andre kjøretøyene det nå innføres vrakpant for. Miljødirektoratet anbefaler derfor at biloppsamleren kontaktes på forhånd.

Dette får du ved vraking:
• Lastebiler: 5000 kroner
• Mopeder, lette og tunge motorsykler: 500 kroner
• Campingvogner og bobiler: 3000 kroner
• Den ordinære vrakpanten på 3000 kroner for personbiler, varebiler og enkelte andre kjøretøy videreføres.

I tillegg får biloppsamlerne et tilskudd (driftsstøtte) på kr 5250 for å ta i mot bobiler og campingvogner. For bobiler gjelder dette kjøretøygruppe 313, 316, 336. For campingvogner gjelder det kjøretøygruppe 703, 713 og 723.

Driftstøtten til behandlingsanleggene dekker hele eller deler av anleggenes kostnader for mottak, transport, miljøsanering og behandling av kjøretøyene.
Dette er de aktuelle satsene for tilskudd til behandlingsanlegg:
• Lastebiler: 3250 kroner
• Mopeder, lette og tunge motorsykler: 500 kroner
• Campingvogner og bobiler: 5250 kroner

Det nye i regelverket er i følge Miljødirektoratet at det gis driftsstøtte til behandlingsanleggene. Det vil trolig gjøre det enklere å finne fram til et anlegg som vil ta i mot bobilen din når tiden er inne.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *