Vinterferie på snø? Her er noen snørapporter

Hardt og avblåst i høyfjellet og gode skiforhold i fjellskogen. Det er det korte sammendraget når Statskog Fjelltjenesten avgir snørapporter for store deler av landet.

Fra Gáicačahca i Målselv Foto: Kjetil Letto. Forsidefoto: Kjemåvatn på Saltfjellet. Foto: Jim Tovås Kristensen.

Snømengden varierer mye. I Sør-Norge er det mer snø i vest enn i øst og skiføret er best i dalen enn oppe på fjellet. På høyfjellet i østpå er det spesielt lite snø. I enkelte partier er det knapt skiføre. Barfrost om høsten og regnvær i januar har ført til en del is i fjellet. Det kan gi noen overraskelser i bratt terreng.

Statskog Fjelltjenestens lokale medarbeidere laget disse snørapportene fra Nordland, Troms og Femundsmarka/Rørosvidda før helga:

Nord-Troms
Nord-Troms har i de siste ukene vært preget av mye vindvær med lavtrykk i kø inn mot kysten. Snøen som kom i de kystnære fjellområdene i romjula og tidlig i januar, har i stor grad blåst bort.

Vekslende vær med plussgrader, kulde og sterk vind har resultert i isete barmark. Framkommeligheten til de indre områdene har dermed blitt svært begrenset.

Status nå er mindre snø enn normalt både i lavlandet og i fjellet til tross for de 20 – 30 cm nysnø som har kommet i det siste. Det er store lokale variasjoner.

De kystnære fjellområdene er fortsatt preget av vindvær og isete barmark. Det byr på utfordringer for ferdsel med snøscooter. Derfor er det ikke gjennomført ismålinger eller vurderinger av isforholdene på fjellvann. Dette vil få prioritet så snart været roer seg.

Senja og Midt-Troms
Midt-Troms hadde en kuldeperiode i starten av januar, etterfulgt av noe snø, regn og generelt mildere vær. Dette har medført veldig varierende snøforhold fra Senja til Indre Troms.

Senja
På Senja kom det 70-80 cm snø rundt juletider. Fuktig snø og regn den siste tiden har gitt et fantastisk skiføre. Et noe bristende skarelag har kompakt snø under seg. På toppen av skarelaget ligger det 5-6 cm løssnø. Dette gjør at en kan gå relativt uanstrengt i terrenget. Snøen blir løsere i takt med høydemeterne. Det tunge og kompakte snølaget sørger for at de lavereliggende vatna har en del overvann.

Indre Troms
I Indre Troms er snømengdene betydelig mindre enn på Senja. I furuskogen i Dividalen er det et tynt skarelag som dekker bakken. I dalgangene opp mot og i fjellet er snøen løsere, og med lite hold. En går dermed stedvis på bar bakke. I fjellsidene er det utfordrende å ferdes; avblåste rabber og isete flekker forkledt som snø krever aktsomhet for å unngå en uønsket seiltur nedover fjellet.

Ofoten og Sør-Troms
Den kalde og nedbørsfattige vinteren så langt, har satt sitt preg på føret – og isforholdene i fjellet i Ofoten og Sør-Troms. På Bjørnfjell målte snødybden (514 m.o.h.) 40 cm denne uken. Snøen var hard med god skare og fokkskavler på leplasser. Isforholdene på uregulerte sjøer og vann er gode. På fjellvann over 450 m, er det ikke registrert overvann etter det siste mildværet i Indre Ofoten.

I Norddalen i Skjomen, var skiføret perfekt og snødybden målte til 80 cm., 680 m.o.h.

Salten
I fjellet i Salten er det lite snø for årstiden og snømengden varierer fra 30 cm til 60 cm. Likevel er skiføret relativt bra selv om det er lite snø.

Det er litt tyngre føre i skogen, men rundt skoggrensa er det fine forhold for en skitur. På vindutsatte steder er det avblåst og steinete.

Barfrosten før jul har skapt mye skummel is i fjellet. Vær derfor obs på issvuller i bratt terreng.

Isen i fjellet er gode etter kuldeperioden før jul. Nedbøren sist uke skapte overvann og sørpe på enkelte vann. Nysnø og frost har bedret på forholdene og det er nå greit å ferdes med ski på isen. På Balvatn i Sulitjelma er fast trasé over vannet målt. Her er isen nå 35 cm i ett sammenhengende islag og den anses som trygg.

Nord-Helgeland
Kuldeperioden i november/desember har gitt god is.

Det er i varierende grad overvatn etter siste dagers mildvær. Nysnø på toppen gjør det likevel greit å ta seg fram på ski. En del elver har gått opp og det har også påvirket mange vann i innløp/utløp. Skiløpere og fiskere må være oppmerksom.

Snømengden varierer mye. Generelt sett er det mere snø i vest enn i øst og bedre skiføre i dalene enn oppe på fjellet. I høgfjellet i østområdene er det spesielt lite snø. I enkelte partier er det knapt skiføre.

Barfrost på høsten og regnvær i januar har ført til en del is i fjellet. Det kan gi noen overraskelser i bratt terreng.

Sør-Helgeland
Grane og Vefsn
Det er stort sett fine forhold for skigåing og isfiske. I nedre deler av området har elver og bekker skredd ut, så det kan være vanskelig å krysse disse. Det ser ut som om isen i vannene har berget bra. Men vær forsiktig ved inn- og utløp og strømutsatte steder.

I vestre deler av Vefsn går det en god del rein. Vis hensyn.

Hattfjelldal
Målte is-tykkelser varierer mellom 35 og 57 cm. Det er for det meste god is med godt innslag av stålis. Men også en del sørpeis som er sammen fryst med stålis. Ingen av de målte vann hadde overvann. Det varierte mellom 24 og 35 cm snø på undersøkte vann.

I terrenget er det mest snø i vest og noe mindre i øst og varierer hovedsakelig mellom 30 og 70 cm, med noe variasjon mellom områder. En del snø har blåst ned fra høyreliggende områder og lagt seg lavere i terrenget som medfører at det fortsatt kan være begrenset med snø på eksponerte parti i høyfjellet.

En del bekker og elver har fortsatt en del vassføring siden kraftig regn i slutten av januar. Det er nærliggende å tro at en del snø- og isbroer over elver og bekker kan være svekket.

Som følge av økt vannføring må en også ta særlig hensyn i nærheten av inn- og utløpsområder på innsjøer.

Femundsmarka/Rørosvidda
Det har vært en forholdsvis snøfattig vinter i Røros hittil i vinter. Store lokale forskjeller har ført til at mens det er bra med snø i dalførene vestover, har det kommet lite nedbør fra Røros og videre østover mot Femundsmarka og grensa mot Sverige. På flat mark i skogsterreng er det ikke stort mer enn 30-40 cm snø. Forrige mandag kom det et snøfall sammen med vind. Terrenget jevna seg ut. Det ble litt pakking av snø. Men det er lite hold i snøen i skogen. Fint å være ute, men tungt å gå.

Isen er trygg, med istykkelser fra 15 cm enkelte steder på Femund til nesten 40 cm på Feragen og Langtjønna.

Det har vært til dels svært mye overvann på sjøene hittil i vinter. En del steder har det bløtna opp og frosset til igjen, mens det fortsatt er mye overvann der snøen ligger som tjukkeste på vann i skogsterreng. Noen steder ble det atter mer overvann igjen etter snøfallet forrigemandag.

Vær og snø er i konstant endring og dagens uvær i nord og vest kan gi ytterligere endringer. Følg også disse rådene fra Fjelltjenesten:

Is på innsjøer og vassdrag
Det er god is på de fleste vann både i lavereliggende områder og i høyfjellet. OBS! Enkelte store regulerte vatn har fremdeles usikker is! Vær oppmerksom ved elve- og bekkeos, i sund og på grunne vann med stor gjennomstrømming hvor det kan være tynn og dårlig is. Her må du ferdes med omtanke!

Krevende beitetid for rein i fjellet
Vinteren er en tøff beiteperiode for reinen og de trenger ro på beitene. Folk bes derfor om å vise særlig hensyn og ikke uroe reinen utover vinteren. Blir reinen jaget mister de fort mer energi enn de klarer å ta opp gjennom beiting. Hold hunder i bånd i områder der rein beiter, og hold god avstand. Reinen beiter ofte på avblåste rabber – la den få gå i fred her!

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *