Vil videreføre elektronisk billettering på ferger

Fredag vedtok regjeringen i statsråd å legge til rette for at elektronisk billettering på ferger kan videreføres.

– Elektronisk billettering gir god flyt i trafikken, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Han vil gjøre den midlertidige loven permanent. Foto: Henrik Jonassen/SD.

– Erfaringene med elektronisk billettering på ferje er gode, og mange ønsker at dette skal være mulig også i framtiden. Derfor legger vi nå til rette for at billetteringen kan fortsette uten at det er i strid med personvernregelverket, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I statsråd i fredag la regjeringen frem forslag om å endre yrkestransportloven slik at det blir tydelig at offentlige myndigheter og andre aktører kan behandle personopplysninger når de utfører sine oppgaver.

– Med denne lovendringen legger vi blant annet til rette for at Statens vegvesen og fylkeskommunene kan benytte elektroniske systemer for å kreve inn betaling for ferjereiser. Det har fungert godt, og vi vet at mange har ønsket at dette skal bli en permanent ordning, sier samferdselsministeren.

Det har vært mulig med elektronisk billettering på ferje siden april 2020, da covid-19-pandemien nødvendiggjorde tiltak på ferjene for å hindre smittespredning. En midlertidig lov har sørget for det.

– Under pandemien var dette viktig for å redusere kontakten mellom passasjerene og ferjemannskapet. Samtidig hadde det mange positive konsekvenser, som at de reisende får betalt for seg på en trygg og effektiv måte. Det gir også god flyt i trafikken, mindre risiko for ulykker ved ombordkjøring og tidsbesparelser for både ferjeselskapene og reisende. Jeg er glad for at dette kan fortsette, sier Nygård i en pressemelding.

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *