Vil gjøre motorveier med mindre trafikk 3 meter smalere

Vegdirektoratet foreslår å utrede smale firefelts motorveier. Dette gjelder for nye utbygginger på strekninger der det daglig vil gå mellom 6000 og 12.000 kjøretøy.

Vegdirektoratet vil ha fire kjørefelt også på veier med mindre trafikk. Foto: Knut Randem.

Samferdselsdepartementet har gitt Vegdirektoratet i samråd med Nye Veier AS i oppdrag å utrede nytte og kostnader ved å bygge smale firefeltsveier med fartsgrense 110 km/t. Den smale motorveien foreslås til 20 – 20,5 meters bredde. Normalstandard er 23 meter bredde på motorveier med høyere trafikk.

Vegdirektoratet anbefaler at forslag om smal firefelts motorveg i den såkalte H2 dimensjoneringsklassen utredes, og at dette sendes på høring. Bruk av denne normalen vil være aktuelt både for statlige og fylkeskommunale veier der man ønsker høy standard og 100/110 km/t. Gevinsten er først og fremst økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet i form av redusert reisetid og økt kapasitet, skriver direktoratet i en pressemelding.

I dag bygges firefelts motorveier når forventet trafikk overstiger 12.000 kjøretøy i døgnet.

Vurdert mot krav i andre land
Rapporter fra konsulentfirmaene Trafitec og COWI ligger til grunn for de faglige vurderingene. Trafitec har sammenlignet de norske kravene til linjeføring og geometri med kravene i seks land. Konsulentselskapet har kommet til at de norske siktkravene for høye fartsgrenser er på linje med eller høyere enn en del andre land.

Utredningen viser også at Sverige, Tyskland og Storbritannia har smale motorveier med 110 km/t i sitt regelverk. Trafikkgrunnlaget er imidlertid betydelig høyere enn i Norge.

Omtrent 10 prosent av riksveiene – 1100 km – og omtrent like lange strekninger på det fylkeskommunale veinettet er aktuell for den nye veiklassen. For flere utbygginger kan en smal motorvei være alternativ til en møtefri to- og trefeltsvei, heter det i pressemeldingen.

Veier med høy hastighet må være rettere enn andre veier og kan ikke slynge seg gjennom naturen på samme måte. Det gir høyere investeringskostnader, men skal likevel ha samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Les også: Statsråd godkjenner smalere firefelts vei

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *