Automatisk billettering på ferjene skal bli en varig mulighet

Fra april 2020 til 1. juli 2022 er det en midlertidig ordning med automatisk billettering på ferjene. Denne ordningen ønsker myndighetene å gjøre til en varig mulighet, men det krever en lovendring.

– Vi må få på plass gode og sikre løsninger for håndtering av personopplysninger, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Henrik Jonassen/SD.

– Gjennom koronapandemien har det vært mulig å benytte skiltgjenkjenning eller AutoPASS-brikke for å kunne kreve inn betaling for ferjereiser i steden for manuell betaling. Dette har vært populært, og mange ønsker at det skal bli en alternativ ordning på permanent basis. Da må vi endre loven, og forslag til endringer er nå sendt på høring, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Det er Statens vegvesen som har sendt ut forslagene på høring. Fra april 2020 fram til 1. juli 2022 er det en midlertidig lov som gjør det mulig å betale for ferjebillettane utan å være i kontakt med mannskapet. Å redusere spredning av covid-19-viruset har vært årsaken.

– For å kunne innføre dette som en permanent ordning, må vi få på plass gode og sikre løsninger for håndtering av personopplysninger. Det er hovedformålet med forslaget til lovendringer, sier Nygård.

Etter at høring er avsluttet 7. april, vil Statens vegvesen vurdere innspillene. Deretter vil de sende et forslag til lovendring til Samferdselsdepartementet.

25.02.22, kl 16.09: Tittel og ingress ble endret da Samferdselsdepartementet presiserer at både manuell og automatisk billettering skal være mulig i framtiden.

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *