Viktig styrking av fylkesveiene i NTP-enighet

– NAF har lenge kjempet for mer penger til fylkesveiene og NTP-enigheten er et viktig gjennomslag for økt trafikksikkerhet, for Distrikts-Norge og for alle som i dag kjører på nedslitte, trafikkfarlige fylkesveier.

NAF er fornøyd med enigheten i opposisjonen på Stortinget, men vil også beholde regjeringens forslag. Foto: NAF.

– Nå blir det opp til Stortinget å sikre at løftene holdes, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF i en pressemelding om Nasjonal Transportplan (NTP).

Det er ennå ikke tallfestet hvor mye mer opposisjonen vil bruke på fylkesveiene. NAF er tydelig på at pengebruken må betydelig opp fra det forslaget som regjeringen la frem, på 1 milliard de første seks årene og 1,6 milliarder i året de neste seks.

– For kun å stoppe økt forfall trengs det minst 1,5 milliarder i året ut over dagens nivå. Derfor vil vi jobbe videre for å sikre at potten økes kraftig, og at det sikres nok midler hvert eneste år til å få fjernet forfallet, sier Handagard.

– Det er også et tydelig signal at opposisjonen vil beholde dagens ordning med en øremerking av deler av midlene til fylkesvei. Dette er et viktig grep for å sikre at pengene finner veien, sier Handagard.

Mer for pengene
NAF har etterlyst at vi får mer for pengene og at flere veistrekninger oppgraderes. Om enigheten betyr både at flere strekninger kommer inn i første periode i NTP, samtidig som regjeringens satsning på fornying og oppgradering av veinettet videreføres, er det gode nyheter.

– At opposisjonen vil flytte flere prosjekter frem i tid, må ikke gå på bekostning av den viktige dreiningen mot mer vedlikehold og fornying som regjeringen foreslo. Det er et prinsipp vi mener denne enigheten åpner opp for å videreføre, og et viktig grep for å få mer for pengene, sier Handagard.

Kritisk til om NTP kan kalles en helhetlig plan
Selv om NAF er fornøyd med gjennomslaget på fylkesvei, betyr enigheten mellom opposisjonspartiene at det heller ikke denne gangen blir et samlet flertall for en helhetlig plan. Det ble det heller ikke forrige gang NTP ble lagt frem.

– Vi kan ikke ha det slik at samferdselsprosjekter, som tar lang tid å planlegge og gjennomføre, hvert fjerde år blir gjenstand for hestehandel, sier Handagard.

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *