Veiprising vil kunne snu opp ned på bilavgiftene

Innføring av veiprising basert på et prinsipp om at bilistene skal betale de kostnadene de påfører samfunnet, vil innebære en avgift på kun ca 20 øre pr km i distriktene mens rushtidsbilistene i de store byene må betale 4 til 5 kroner. Både bompenger, ferjebilletter og de fleste andre bilavgifter kan dermed fjernes.

Bompenger er blant inntektene som kan erstattes av veiprising, mener TØI. Foto: Knut Randem.

Dette framkommer i en ny rapport fra TØI. Rapporten vil bli et viktig innspill i den videre debatten for hvilke prinsipper som bør legges til grunn når et nytt bilavgiftssystem skal utformes, skriver TØI i en pressemelding i dag.

De avgiftene som er beregnet er basert på at veiprising erstatter fem-seks av dagens bilavgifter, inkludert bompenger.
– Systemet vil innebære meget store fordeler sammenliknet med dagens system, så sant det designes etter samfunnsøkonomiske prinsipper, sier forsker Lasse Fridstrøm som har skrevet rapporten.
Overgang fra dagens veifinansieringssystem til allmenn veiprising, vil innebære – en radikal omlegging og mental omstilling, mener TØI.

– Den tradisjonelle tankegangen om at bilistene skal betale i henhold til hva det har kostet å bygge veien, må skrotes. I stedet skal hver trafikant betale for de plager de påfører andre. På alle offentlige veier og for alle motorkjøretøy skal det oppkreves en kilometeravgift som varierer med hvor stor ulempe den enkelt biltur gir opphav til hos andre enn bilføreren selv, sier Fridstrøm.

Det er bred politisk og faglig enighet om at dagens bilavgiftssystem, hvor drivstoffavgifter inngår som en vesentlig komponent, må revideres etter hvert som en stadig større del av bilparken elektrifiseres.

– Et system med veiprising representerer betydelige tekniske utfordringer. Men kanskje vel så viktig er det å få til en debatt om hvilke prinsipper som bør legges til grunn, sier Fridstrøm.
Han håper rapporten vil bidra til både en faglig og politisk debatt om dette.

Selv om for­målet med veiprising ikke er å gi staten store inntekter, vil dette uvegerlig være effekten. Man trenger altså ikke å bekymre seg for at dette ikke vil gi penger til ny infrastruktur, mener TØI.

– Ved å prise alle trafikkulempene på riktig måte får vi veifinansieringen så å si på kjøpet, sier Fridstrøm.

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

  11 comments for “Veiprising vil kunne snu opp ned på bilavgiftene

 1. Den største ulempen med dette systemet er at det er for lett å jukse med den innebygde GPS senderen. Jamming er velkjent og frakobling skulle heller ikke være umulig.
  Det blir videre en betydelig invistering i utstyr med tilhørende arbeid.
  Nå er det allerede invistert mye bomstasjoner og disse er vanskelig å jukse gjennom.

 2. Det er endelig et system som burde komme på plass snarest, den mest rettferdige ordning for alle. I tillegg til oppmuntring for kollektiv kjøring og reduksjon i rushtidstraffikk. Fantastisk!

 3. Angående veiprising er vel at du må betale i eget gårdsom hvis en beveger seg endel i løpet av dagen og veien på privat grunn er lang før en kommer ut til offentlig vei? Men tanke på hvor grensene går for å unngå og kjøre inn på de veiene i nærheten av byene hvis en ikke treng å kjører der og heller velge en annen vei for å komme frem til stedet, så er det umulig å vite så lenge det ikke skiltet som viser de forskellige takstene når en kjører inn i ny takstsone.

 4. Dette er mye lik den gamle ordningen med kilometertellere for dieselbiler. Forskjellen nu er at myndighetene skal elektronisk overvåke enhver bilist – å det er foruroligende. Hva annet enn å belaste avgift kan dette (miss)brukes til?

 5. Ser forskjellige innlegg. Overvåking? De fleste har vel mobiltelefoner og betalingskort, så vi er nok overvåket, personlig ser jeg det som en trygghet. Sikre bomstasjoner for lureri er vel en sannhet med modifikasjoner, har fått servert flere løsninger som er mulige. Å måtte betale for egen vei og gårdsrom? Nei gps’en registrerer først når du er på offentlig veg. Skummelt gor andre ting? Nei jeg synes det vil kunne være betryggende å vite at jeg kan bevise hvor jeg er og har vært. Fantastisk godt forslag!

 6. “De avgiftene som er beregnet er basert på at veiprising erstatter fem-seks av dagens bilavgifter, inkludert bompenger.”

  Spørsmålet er om myndighetene klarer å styre unna ‘mye vil ha mer’ prinsippet. Det har jo vært normalen mer enn unntaket overfor de gode ‘melkekyrene’, også alt bilistene.
  Det aller enkleste, kanskje også det mest rettferdige, ville vel være å ha alle bruksavgifter innbakt i ‘kilometerpris’ der bilens vekt er hovedkriteriet for takst, uavhengig av geografisk tilhørighet.
  Da blir det som med andre varer og tjenester, man betaler for sitt reelle ‘forbruk’.

  Overvåking nevnes av mange. Ofte glemmes det at vi allerede har bompengebrikker, mobiltelefoner, GPS, kanskje også WiFi og sporing i tilfelle tyveri, og at bankkort er i bruk både her og både der. Vi legger allerede igjen spor så det holder over alt hvor vi ferdes.

  For min del håper jeg på et godt system der vi betaler for reell bruk, og ikke får all slags avgifter med finurlige bytter av navn tredd ned over hodene våre.

  • Dette er kun et innspill i debatten fra TØI, men ja vi oppfatter at det skal gjelde på alle veier. MEN før dette eventuelt blir gjennomført må det helt sikkert utredes i detalj.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *