Veiledning om lavutslippssoner i Norge er klar

Motorteknologien har blitt stadig bedre. Bare de beste får kjøre i lavutslippssoner uten gebyr. Arkivfoto: Knut Randem.

Kommunene kan nå innføre lavutslippssoner i områder med høy lokal forurensing. Det er klart etter at Statens Vegvesen har offentliggjort reglene for slike soner. En slik sone er permanent og gjelder hele året. Kjøretøy med høye utslipp må betale gebyr for å kjøre i sonen.

Det som har stått i veien for innføringen av dette virkemiddelet er at Vegvesenets datasystem ikke har hatt mulighet til å skille biltypene fra hverandre.
– Her er det altså ikke politisk uenighet som hindrer, men rett og slett et gammelt datasystem. Vi arbeider med å få et nytt system på plass, men det vil ikke skje i morgen, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til VG i januar 2016 før møter med Oslo kommune om deres forsøk på å få til en slik lavutslippssone.

– Dette er først og fremst en stimulans til raskere utskifting av forurensende dieselkjøretøy, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Forskrift om lavutslippssoner trådte i kraft i desember 2016. Nå har Statens vegvesen utgitt en veileder om hvordan reglene kan praktiseres.

Kommunene må utfylle forskriften med lokale regler blant annet om hvilke deler av kommunen som skal omfattes, hvilke biler som må betale i sone og gebyrenes størrelse. Kommunene må også bestemme hvordan gebyrene skal kreves inn. En lavutslippssone fastsettes for seks år.

Diselmotorer slipper ut mer NOx
Bakgrunnen for lavutslippssonen er beregninger og målinger fra de siste årene som viser at dieselmotorer slipper ut til dels mye mer NOx og partikler i virkelig trafikk og ved lave temperaturer enn det Euroklasse-godkjenningen tilsier. Dette fremgår av rapporter Transportøkonomisk institutt har utarbeidet for Vegvesenet.

Vegvesenet skal godkjenne
Kommuner som vil innføre lavutslippssoner må få planene godkjent av Statens vegvesen.
Vegvesenet skal gå god for at sonen innføres i områder som er utsatt for lokal forurensning fra bilparken, og at det er utformet gode løsninger for registering, betaling, kontroll og håndheving av reglene.

Statens vegvesen anbefaler at det legges gebyr på de biltypene som i størst grad er opphav til problemet, heter det i veilederen.

Lavutslippssone gjelder hele året
Tiltak på dager med spesiell høy forurensning har vært i bruk i Oslo og Bergen. Til forskjell fra kortvarige kjøreforbud, datokjøring og høye takster i bomringen på enkelte dager, skal en lavutslippssone gjelde hele året. Dette gir en stimulans til utskiftning av forurensende kjøretøy, skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

Nye lastebiler og busser med Euro VI dieselmotorer har i dag betydelig lavere utslipp. På grunn av tilsetning av Adblue i forbrenningen, er tunge kjøretøy i Euro VI-klassen renere enn selv nyere diesel-personbiler.

Kommunenes veileder er tilgjengelig her.

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *