Utålmodighet i Stortinget om ferjeforskuddet

Hvor lang tid skal det ta å endre ferjeforskuddet i tråd med Stortingets enstemmige vedtak? Det har Bobilverden.no spurt to samferdselsministere om. Nå kommer også spørsmålet fra Stortinget.

Betaler du 14 800 kroner i forskudd får også du som måler over 8 meter på fergedekket beste pris. Foto: Knut Randem.

Etter press fra Stortinget ba daværende samferdselsminister Knut-Arild Hareide (Kr.f) Statens vegvesen om å utrede takst- og rabattstrukturen i ferjedriften. I oppdragsbrevet ba han om svar innen 1. januar 2022. Svaret forventes med andre ord avgitt i 2021.

Som vi avklarte i vår forrige artikkel så forholder den nye samferdselsministeren, Jon-Ivar Nygård (Ap), seg til det svaret Statens vegvesen skal avgi i løpet av året.

Hareide fikk et delsvar fra Statens vegvesen allerede 26. mars der etaten slo fast at det ville være enkelt å endre størrelsen på ferjeforskuddet. De slo også fast at det neppe ville koste Staten mye å redusere forskuddet ettersom så mange allerede benytter seg av rabattordningen knyttet til forskuddet.

Etter det første svaret (omtalt her) har Bobilverden.no spurt Nygård om han kan tenke seg å løsrive forskuddsspørsmålet fra den større diskusjonen om takstsystemet.

Gjennom departementets informasjonsavdeling får vi til svar at: «Embetsverket i Samferdselsdepartementet svarer at i budsjettproposisjonen står det at Statens vegvesen skal levere forslag til Samferdselsdepartementet i 2022. Den videre oppfølgingen må vi komme tilbake til.»

Embetsverket skyver altså svaret ut til en eller annen gang i 2022 til tross for at Statens vegvesen har fått frist til å svare før 1. januar 2022. Samferdselsministeren har selv ikke svart på spørsmålet.

Stortinget er utålmodig
Stortingsrepresentant Morten Stordalen (Frp) sitter i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite. Han sendte i går et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren. Der spør han: «Vil samferdselsministeren vise handlekraft ved å følge opp Stortingets enstemmige vedtak om å redusere forskuddsbetalingen for AutoPASS-ferje snarest mulig?»

I sin begrunnelse skriver han at «Riktignok er satsen for forskuddsbetaling for biler under 8 meter satt noe ned, men det er velkjent at forskuddsbetaling for lengre kjøretøy er svært krevende økonomisk for folk og næringsliv. For kjøretøy med lengde fra 8,01 meter-17,50 meter er dagens forskuddspris på 14 800 kroner. For kjøretøy med lengde over 17,51 meter er dagens forskuddspris på 28 000 kroner. 

For lastebileierne og transportørene er dette en svært høy kostnad som binder opp uforholdsmessig mye kapital. Dette har Norges Lastebilerforbund (NLF) tatt opp flere ganger det siste året.»

Stordalen avslutter med: «En reduksjon av prisene på forskuddsbetaling er et effektivt, godt og målrettet tiltak som vil være svært positivt for folk og næringsliv. Derfor trenger vi ikke flere utredninger, men handlekraft ved å gjennomføre Stortingets intensjon.»

For privatpersoner er ferjeforskuddet svært interessant blant annet for bobiler over 8 meter og for alle biler over 6 meter som kjører med tilhenger. De må i dag betale et forskudd på 14 800 kroner for å få 50 prosent rabatt på ferjeturen. Kortere kjøretøy slipper med et forskudd på 3000 kroner.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Les også: Endre ferjeforskuddet nå eller vente på en større diskusjon?
Les også: Ferjeprisen fortsetter ned, noen strekninger blir gratis

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *