Tusenvis får ugyldig førerkort fra 1. januar

Fra 1. januar 2020 innledes utfasingen av alle gamle førerkortvarianter. Noen blir ugyldige fra årsskiftet, andre blir ugyldige i årene som kommer.

Grønne førerkort ble utstedt før 1. april 1979, og disse må fornyes innen 1. januar 2020. Foto: Henriette Erken Busterud, Statens vegvesen.

Dersom du fornyet førerkortet ditt 19. januar 2013 eller senere kan du være trygg så lenge du følger fornyelsesdatoene som står på baksiden av førerkortet. Har du eldre førerkortversjoner er det like greit å fornye først som sist. For de med grønn bok begynner det å haste.

Fra og med 19. januar 2013 ble det innført administrativ gyldighet på 15 år på førerkort. Det vil si at førerkortet ditt får 15 års gyldighet neste gang det fornyes.
Ble førerkortet ditt utstedt før denne datoen og er gyldig til hundreårsdagen din, må det fornyes. Fristen for når du må fornye avhenger av hvilken type førerkort du har (grønn bok, stort rosa førerkort eller rosa førerkort i bankkortstørrelse).

Fortsatt har flere tusen bilførere holdt på sin grønne førerkortbok og forholdt seg til hundreårsregelen, som ikke gjelder lenger. Det er det første førerkortet som erklæres ugyldig etter det nye regelverket. Har du grønn bok kan du ta din siste kjøretur 31. desember 2019. Så er det slutt inntil du har fornyet førerkortet.

– Har du førerkort som ser ut som ei grønn, lita bok må du fornye dette før 1. januar 2020. Dette er førerkort som er utstedt før 1. april 1979. Rundt 11 000 personer under 80 år har gyldig grønt førerkort. Alle som er registrert med mobilnummer (rundt 8 000) har fått varsel på SMS, opplyser Synnøve Vebostad som leder førerkortkontoret i Statens vegvesen.

Stort rosa førerkort (Wien-modell 1 og 2)
Også de nyere førerkortene vil etterhvert gå ut på dato. Er førerkortet ditt utstedt i perioden 1. april 1979 til og med 31. desember 1997, må du fornye førerkortet før 1. januar 2023. De tre årene går raskt så det kan være lurt å peile seg inn på en fornyelse på nyåret. Det er jo dumt å miste kjøreretten uten å huske at det skjer.

Rosa førerkort i bankkortstørrelse (EØS-modell 1 og 2)
Er førerkortet ditt utstedt i perioden 1. januar 1998 til og med 18. januar 2013, må du fornye førerkortet før 1. januar 2033. Da har du fortsatt god tid og en kikk på fødselsdatoen vil sikkert være avgjørende for om du trenger å fornye førerkortet om 13 år.

Nye regler for bilde på førerkortet
– Det ble innført nye regler for bilde på førerkortet fra 2012. Bilder som ble tatt før det vil ikke bli godkjent. Nytt bilde må tas i automat på en trafikkstasjon, forteller Vebostad.
– De aller fleste bilder tatt etter 1. januar 2012 vil være godkjent. Hvis du ikke har endret navn etter den datoen, vil du mest sannsynlig få fornyet førerkortet på vegvesen.no. Det er både enklere og billigere enn å gjøre det på en trafikkstasjon.

Fornyelse i høyere alder
Kravene om helseattest for å kunne kjøre bil ble tidligere i år hevet fra 75 til 80 år. Ønsker du fortsatt å kjøre etter du har fylt 80 år, må du til legen for å få en helseattest. Den vil få en gyldighet på inntil tre år, alt etter din helsetilstand. Nytt førerkort utstedes med gyldighet ut ifra helseattestens utstedelsesdato.
Endringen av alderskravet fører til at det er nødvendig med overgangsordninger. Vi siterer fra Statens vegvesen:

Er du mellom 75 og 80 år?
Før 19. juni 2019 måtte førerkortet fornyes med helseattest fra fylte 75 år. Hvis du før denne datoen fornyet førerkortet med en helseattest der legen hadde krysset av for vanlig gyldighet, og du på det tidspunktet ennå ikke hadde fylt 75 år, har du førerkort som er gyldig til dagen før du fyller 78 år.
Fornyet du med helseattest der legen hadde krysset av for vanlig gyldighet etter at du hadde fylt 75 år, men før du hadde fylt 77 år, ble det satt tre års gyldighet.
I disse tilfellene kan du fornye førerkortet uten helseattest neste gang det skal fornyes, og gyldigheten på ditt nye førerkort vil bli satt til dagen før du fyller 80 år.
Hvis du ved fornyelsen, før eller etter fylte 75 år, fremviste en helseattest der legen hadde påført begrenset gyldighet for et gitt antall år, må du levere ny helseattest for å få fornyet førerkortet

Har du førerkort som utløper dagen før 75-årsdagen?
Før 19. juni 2019 fikk du gyldighet til dagen før du fyller 75-år ved fornyelse av førerkort etter at du hadde fylt 60 år. Hvis du har førerkort som utløper dagen før 75-årsdagen, kan du fornye førerkortet uten helseattest, og ny gyldighet vil bli satt til dagen før du fyller 80 år.
Husk at du uansett må oppsøke lege dersom du er usikker på om du oppfyller helsekravene for førerkort.

Opplysningene over gjelder førerkort i lette klasser og er basert på opplysninger fra Statens vegvesen. Med lette førerkortklasser menes moped (AM/M), personbil (B, B96, BE), motorsykkel (A1, A2, A), snøscooter (S) og traktor (T). For fornyelse i klasse C1/C1E se lenker under.

Tunge førerkortklasser har vanligvis fem års gyldighetsperiode når klassen er tatt eller fornyet etter 10. september 2008. Har du fylt 70 år, er gyldighetstiden ett år om gangen. Har du fylt 66 år, settes gyldighetstiden til dagen før du fyller 71 år. Les mer om fornyelse av C1/C1E her.

Tekst: Knut Randem, bobilverden.no

Førerkort C1/C1E: Det blir litt lettere å få tilbake utgått førerkort, men ikke som forespeilet

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *