Tilpasser verkstedforskriften til bobiler

Statens vegvesen (SVV) har sendt på høring et forslag til endring av Verkstedforskriften slik at også verksteder som reparerer tak og vegger i bobiler og campingvogner kan få egen godkjenning.

Arbeid med mykkarosserier foreslås som eget godkjenningsområde i verkstedforskriften. Illustrasjonsfoto: Knut Randem.

Høringen gjelder forslag om en særregulering av arbeid på campingbiler og campingvogner med «sandwich-konstruksjon» (mykkarosseri).

Dette arbeidet defineres som godkjenningspliktig arbeid etter verkstedforskriften, men et stort antall aktører som tilbyr dette i dag har ikke verkstedgodkjenning fra SVV.

Ulike utfordringer gjør at disse aktørene heller ikke klarer å oppfylle dagens krav til verkstedgodkjenning. Ettersom disse kjøretøyene skiller seg vesentlig fra ordinære kjøretøy med stålkarosseri er det foreslått at arbeidet kan dekkes av en ny arbeidstillatelse i verkstedforskriften.

Forhandlere tilbyr ofte å reparere bobiler og campingvogner med «sandwich-konstruksjon». Dette arbeidet er i verkstedforskriften regulert som godkjenningspliktig arbeid, og krever at den som tilbyr slike reparasjoner, skal ha godkjenning fra SVV.

Flere som utfører slikt arbeid i dag bryter i realiteten forskriften og bedriver ulovlig verksteddrift, skriver SVV i høringsbrevet.

Foreslår endringer
SVV foreslår regelverksendringer som kan sikre at forhandlerne og andre som utfører slikt arbeid kan komme inn i regulerte lovlige former slik at de kan fortsette driften uten at det kommer i konflikt med formålene bak verkstedlovgivningen.

SVV foreslår at «arbeid på myk-karosseri (sandwich-konstruksjon) på campingbiler og campingvogner» legges til som nytt punkt f i § 5 andre ledd.

I tillegg legges overgangsregler til i § 23 slik at virksomheter som innen 1. oktober 2024 søker om særlig arbeidstillatelse etter § 5 andre ledd bokstav f, anses å oppfylle kravet om relevant praksis dersom den faglige ansvarlige kan dokumentere langvarig, relevant praksis selv om den er opparbeidet i virksomhet uten godkjenning fra Statens vegvesen. Med langvarig praksis forstås minst fire års dokumentert praksis, foreslår SVV.

Forslaget er utarbeidet i tett samarbeid med Norges Caravanbransjeforbund (NCB). Generalsekretær Geir Holm er godt fornøyd med at medlemmene nå får mulighet til verkstedgodkjenning for slike arbeider. Høringsfristen er satt til 31. mai 2023.

Tekst: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *