Tester veiprising som alternativ til bompenger

Statens vegvesen gjennomfører et forsøk i Trondheim for å vurdere hvordan teknologien for veiprising fungerer og for å få mer erfaring fra bilistene. Forsøket i Trondheim omfatter 200 kjøretøy.

Satellittbasert veiprising innebærer at en enhet i bilen registrerer når, hvor og hvor langt den kjører. Illustrasjon: Silje Totland, Teknologirådet.

Bompengeordningen er et lokalt forankret virkemiddel for å finansiere veibygging, infrastruktur på vei og for å styrke kollektivtransport. I byer benyttes bompenger i tillegg til å regulere trafikken. Bompenger kan imidlertid ha uheldige sider ved at noen må betale mye og andre lite, avhengig av hvor man bor. Fra både politisk og faglig hold har man derfor tatt til orde for å erstatte bomavgifter med veiprising, det vil si at hvor langt du kjører, når på døgnet, hvor du kjører og hvor mye kjøretøyet forurenser vil avgjøre hvor mye du skal betale. Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

En enhet i bilen registerer bilens kjøremønster
I bilene som deltar i forsøket vil det bli montert en enhet som midlertidig registrerer hvor deltagerne kjører. Enheten beregner avgift og oversender kun hvor mye du skal betale til baksystemet. Datasporene lagres lokalt i kjøretøyet i samsvar med Datatilsynets personvernregler. Kun eier kan hente ut posisjonsdataene og personvernet er derfor godt tatt vare på under forsøket.

Forurenser betaler
Det vil være ulike takster for ulike kjøretøy på forskjellige tider av dagen. En app som kobles tråløst til registreringsenheten vil gi sjåføren prisinformasjon og forteller hvor du har kjørt.

– Fra tidligere forsøk ser vi at noen betaler mer, mens andre betaler mindre bompenger ved veiprising. Noen krysser bomringer mens andre kjører hovedsakelig innenfor ringene. Det vil bli dyrere å bruke veien i rushtrafikk når man forurenser mer på grunn av kø, enn om man kjører på andre tider av døgnet med lite trafikk. Dette følger prinsippet om at forurenser betaler, sier prosjektleder Ørjan Tveit i Statens vegvesen.

Behøver mer erfaring fra bilistene
– Vi ønsker å få mer erfaring med både tekniske muligheter, begrensninger og brukerkrav slik at myndighetene har et bedre grunnlag for å vurdere løsningen. Når resultater fra forsøket foreligger og forskningsprosjektet er ferdigstilt, vil det bli et politisk spørsmål om veiprising er aktuelt i Norge, avslutter Tveit.

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *