Tar du med elektrisk sparkesykkel på tur i utlandet?

Det kan være fristende å ta med den elektriske sparkesykkelen i bobilen på tur både i Norge og i andre land. Men vet du hvor den må være registrert og hvor den ikke er tillatt?

Reglene for bruk av elektriske sparkesykler er varierer fra land til land og det kan være vanskelig å ha en god oversikt. Foto: Vlad B/Unsplash

I Norge har vi et eget regelverk for liten elektrisk motorvogn. Elektriske sparkesykler som følger dette regelverket, trenger ingen registrering, men må fra 1. januar 2023 ha egen forsikring.

Slike elektriske sparkesykler må være fysisk sperret for hastigheter over 20 km/t. De kan ikke veie over 70 kg eller være lengre enn 120 cm og 85 cm brede. De skal også ha bremser og lys foran og bak.

Det er krav om bruk av hjelm for personer under 15 år, promillegrensen gjelder som for andre kjøretøy og du kan ikke ha med passasjer på den elektriske sparkesykkelen. Du kan se detaljene hos Statens vegvesen.

Krav om forsikring
Forsikringen, som ble lovpålagt fra 1. januar 2023, gir deg samme type dekning som for andre motorkjøretøy etter bilansvarsloven med tanke på skade på deg selv, annet eller andre.

Men gjelder denne forsikringen når du drar på bobiltur til utlandet og tar med deg den elektriske sparkesykkelen? Vi spør kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If:

– Det skal du ikke ta for gitt. Det kommer an på hvordan lovgivningen og reglene for elektriske sparkesykler er i det enkelte land du besøker. I land der elektrisk sparkesykkel er klassifisert som liten elektrisk motorvogn og dermed omfattes av bilansvarslovgivning, vil den gjelde.

– I andre land er det viktig å ha en god reiseforsikring for skader som kan følge av uhell. I reiseforsikringen vil det også ligge en ansvarsdekning og ulykkesdekning. I Norge er det lovpålagt at du har ansvarsforsikring for motorvogn, så denne ansvarsdekningen utgår automatisk her.

Sigmund Clementz i If forsikring anbefaler å ha en god reiseforsikring i land der den norske forsikringen for elektriske sparkesykler ikke gjelder. Foto: If.

Clementz forteller at Norge ligger godt framme med et godt regelverk. Du skal ikke lenger enn over grensa til nabolandene før reglene er annerledes. Han innrømmer at dette fortsatt er nytt for dem og at de ikke har noen god oversikt over reglene i andre land. Inntrykket hans er at heller ikke myndighetene vet så mye om reglene i andre land i Europa.

Han råder deg derfor til å sette deg inn i lokale regler i de landene du besøker. Det kan være lettere sagt enn gjort. Redaksjonen har forsøkt å samle informasjon, men regelverket er i hurtig endring og informasjon kan raskt bli utdatert.

Noen land krever både forsikring og registrering av elektriske sparkesykler. Andre land krever bare forsikring. Innslagspunktet for når en sparkesykkel må registreres med kjennemerke varierer også med mulig hastighet og andre lokale bestemmelser.

Turister som kommer til Norge kan kjøpe midlertidig ansvarsforsikring (grenseforsikring) på tollstasjonen på vei inn i landet. Du kan lese mer om dette hos Trafikkforsikringsforeningen.

Norden
I Sverige er det ingen krav om forsikring eller registrering av elektriske sparkesykler. Der sidestilles de med sykkel dersom de: ikke kan kjøre raskere enn 20 km/t, er innrettet for en person og motoreffekten ikke overstiger 250 W, opplyser Transportstyrelsen.
For svenske innbyggere dekkes skader og ansvar av hjemforsikringen.

Elektriske sparkesykler kan i Sverige også defineres som moped om de tilfredsstiller kravene til slike. Da må de både registreres og forsikres samt følge bestemmelser om hjelm mm.

I Danmark er det forbudt for barn under 15 år å ferdes alene i offentlig trafikk med en elektrisk sparkesykkel. Høyeste mulige hastighet skal ikke overstige 20 km/t, som i Norge og Sverige. Og ikke minst viktig; i Danmark kan den kun benyttes på sykkelveier og sykkelfelt der slike finnes. Det er ingen forsikringsplikt for privateide sparkesykler i Danmark.

I Danmark skal du også være oppmerksom på at den elektriske sparkesykkelen ikke kan veie mer enn 25 kg og lysene skal være tent også om dagen. Du kan se Færdselsstyrelsens informasjon her.

I Finland kan en elektrisk sparkesykkel ha en motoreffekt på maksimum 1000 W og omfattes av hjemforsikringen. For nordmenn vil derfor reiseforsikringen være aktuell ved eventuell skade.

EU har ingen felles regler for bruk av elektriske sparkesykler. Foto: Hiboy/Unsplash.

Europa
I Europa er det mange ulike regler for «e-scooter», som er betegnelsen på en elektrisk sparkesykkel. De noe større «L1e-B» med sete omfattes stort sett av alminnelige regler for registrering og forsikring. I mange land krever de også førerkort. I denne artikkelen ser vi kun på «e-scooter» – elektrisk sparkesykkel.

EU gjorde for et drøyt år siden en undersøkelse blant en del medlemsland. I følge den er det kun Tyskland som krever at elektriske sparkesykler er registrert og har nummerskilt. I Litauen er det frivillig å registrere dem. Irland vurderer et slik krav.
Nederland svarte for et drøyt år siden at de fleste «e-scootere» ikke er tillatt, men i forbindelse med å regulere bruken vurderes registrering med nummerskilt.

Både Frankrike og Tyskland har krav om forsikring ved bruk av elektrisk sparkesykkel. I flere land er det frivillig å ha forsikring. Norge var blant disse for et år siden, men har nå det samme kravet som i Frankrike og Tyskland. Flere land kan ha gjort samme endring siden denne rapporten ble utarbeidet.

Både Bulgaria, Frankrike, Tyskland, Hellas, Italia, Litauen, Luxembourg. Slovakia og Slovenia har aldersgrenser for bruk av elektrisk sparkesykkel. Disse ligger stort sett mellom 10 og 15 år.

Det er påbudt å bruke hjelm i Østerrike (under 12 år), Bulgaria (under 18 år), Hellas (ingen aldersgrense), Italia (14 – 18 år) og Slovenia (18 år), Litauen (18 år) og i Frankrike utenfor tettbebyggelse.

Flere land har regler for hvor kraftig motoren kan være, selv om de har regler for maksimal tillatt eller mulig hastighet. Det gjelder i Luxemburg (250W), Tyskland og Italia (500W), Østerrike (600W), Litauen og Spania (1000W).

Tyskland har samme hastighetsbegrensning som Norge, Sverige og Danmark (20 km/t). De øvrige landene som har gitt svar i EUs undersøkelse oppgir 25 km/t som høyeste mulige hastighet. Flere land angir 6 km/t som maksimal hastighet rundt fotgjengere eller på fotgjengerarealer.

Opplysningene for de europeiske landene utenom Norden er hentet fra EU Kommisjonens undersøkelse, som ble publisert i januar 2022. Flere av landene kan ha gjort nye vedtak siden da. Informasjonen om det enkelte land er heller ikke utfyllende, men du kan selv lese hele undersøkelsen her.

Tekst: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *