Tåler batteriet ditt en sesong til?

Sørg for at batteripolene er rene. Foto: Exide Technologies AS

Sørg for at batteripolene er rene. Foto: Exide Technologies AS

Har du sjekket batteriet etter vinteren? Hvis du vil unngå at et flatt batteri ødelegger våren eller sommerturen, er det på tide med en omgang med kjærlig vedlikehold. Det er spesielt viktig om du har et batteri hvor syrenivået må kontrolleres og eventuelt etterfylles.

Våren er her og mange gleder seg til en ny sesong med bobilen. Etter en lang vinter bør du kontrollere batteriet grundig for å unngå unødvendige problemer.
Normal levetid for er cirka fem år, men det varierer avhengig av hvor mye det blir brukt og hvordan du tar vare på det. Batteriprodusenten Exide Technologies, som leverer Sønnakbatterier gir gode råd om hvordan du kontrollerer batteriet:

Kontroller at batteriet er rent og uskadet
Kontroller at det er helt og rent. Hvis polene er oksiderte, må du børste bort belegget til metallet er helt rent. For å beskytte polene mot ytterligere oksidering er det lurt å smøre kabelskoene og polene inn med fett eller vaselin når batteriet er installert. Hvis det finnes elektrolytt (syre) på batteriet og lokket, bør du tørke det av og rengjøre og nøytralisere med sodaoppløsning. Husk at syre er etsende så bruk vernebriller og hansker. Sørg for at syren ikke kommer i kontakt med øyne, hud eller klær. Hvis batteriet er skadet, må det byttes ut.

Kontroller batteriets helsetilstand
Hvis du vil forsikre deg om at det kan holde gjennom hele sesongen, bør du kontrollere at det er i god stand. Noe som skiller batteriets helsetilstand fra ladetilstanden er at forandringer i batteriets helsetilstand er en langsom og vedvarende prosess – fra nytt til utslitt.

Tidligere har batteriproblemer inntruffet som en uventet og ubehagelig overraskelse, men ved hjelp av spesielle batteritestere kan du måle batteriets helse. De er tilgjengelige på mange bil- og båtverksteder. Disse testerne kan vise om batteriet er slitt. Hvis det er slitt, kan du vurdere om du ønsker å bytte ut batteriet før sesongen starter for fullt.

Kontroller batterisyrenivået og at batteriet er fullt oppladet
Hvis batteriet er en standardtype med flytende elektrolytter i cellene, og propper som kan åpnes, bør du kontrollere syrenivået og etterfylle med batterivann. Enkelte har en markør som angir nivået som det skal fylles opp til. Hvis det ikke finnes noen markør, skal syrenivået være 10–15 mm over platene. Fyll aldri i mer, ettersom det da er fare for at syren renner over ved oppladning.

Du kan kontrollere om batteriet er fullt oppladet med en syremåler. Med syremåleren suger du opp en prøve og måler tettheten i hver av batteriets celler. Skalaen på syremåleren er vanligvis delt opp i forskjellige farger. Hvis tettheten synker under det grønne feltet, er det på tide å lade opp batteriet.

De fleste batterier er lukket, slik at proppene ikke kan åpnes. I stedet kan du måle hvilespenningen. Hvilespenningen, det vil si spenningen mellom polene når batteriet er ubelastet, er et mål på batteriets ladetilstand. Et fulladet batteri har ca. 12,7 V, og for å unngå permanente skader, bør det lades opp senest når hvilespenningen har sunket til 12,4 V.
– Det er smart å bruke litt ekstra tid på å vedlikeholde batteriet. Man vil jo gjerne bruke våren og sommeren i bobilen og ikke bruke tid på et batteri som ikke fungerer sier Christer Svensson, senior product manager i Exide Technologies Nordic som produserer Sønnak, Exide og Tudor batterier.
− Og husk den gyldne regel om alltid å holde batteriet fulladet, avslutter Christer Svensson.

På GEL- og AMG-batterier skal du aldri kontrollere væskenivået eller etterfylle. Men reglene om utvendig vedlikehold og lading gjelder også disse.

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *