Stortinget vil ha flere tømmestasjoner

Et samlet Storting har bedt samferdselsministeren sørge for bedre tømmemuligheter for bobiler. Det var det eneste av forslagene fra fem representanter som førte fram til et konkret vedtak.

Et enstemmig storting ber samferdselsministeren sørge for flere og bedre tømmefasiliteter. Foto: Narvikfjellet parkering.

Stortinget har denne uka behandlet et såkalt dokument 8 forslag fra fem stortingsrepresentanter fra Frp. Det handlet blant annet om fergepriser, fergeforskudd, typegodkjenning, sitteplasser kontra sengeplasser, tømmemuligheter og økning av vektgrensen for vanlig førerkort.

Ikke uventet ble de fleste forslagene nedstemt. Regjeringen ønsker selv regi på vedtakene, men også opposisjonspartier var bekymret for enkelte av forslagene.

Ikke lavere forskudd på ferger
Forslaget om personbiltakst for bobiler på ferger førte ikke fram. Blant annet var Senterpartiet redd for at fastboende ville få økte utgifter til nødvendige ferger om inntektene går ned og beskylde regjeringen for underfinansiering av fylkenes fergetilbud.

Mer overraskende var det at forslaget om lavere fergeforskudd for bobiler over 8 meter ikke førte fram. Forslaget ville ikke redusert Statens inntekter, men samferdselsminister Knut Arild Hareide viste likevel til kostnadssiden av forslaget. I forrige ukes debatt om statsbudsjettet ble regjeringen oppfordret av blant annet Høyre om å se på størrelsen på forskuddet. Siste ord er dermed ikke sagt om denne saken.

Arbeider videre med typegodkjenning
Stortinget viste bred vilje til å endre den særnorske typegodkjenningen av bobiler som allerede er typegodkjent i EU. Dagens regler fører til at alle bobiler må vises for Statens vegvesen ved nyregistrering. Hareide viste til at typegodkjenning hører inn under Finansdepartementet, men at regjeringen vil arbeide videre med problemstillingen.

Antallet sitteplasser og antallet sengeplasser skal etter dagens regler være likt. Både partier i posisjon og opposisjon var enige i at dette er unødvendig firkantet. Her varslet Hareide at regjeringen vil komme tilbake til forslaget i revidert nasjonalbudsjett for 2021 – i juni.

Henviser til nytt førerkortdirektiv
Forslaget om å øke førerkortklasse B fra 3500 kg til 4250 kg falt som ventet med henvisning til at et særnorsk vedtak vil bryte med EØS-regelverket. Dessuten pågår det nå et arbeid med EUs førerkortdirektiv der denne problemstillingen er en del av debatten. Hareide kunne ikke si noe om tidsperspektivet for når det nye førerkortdirektivet vil være klart.

Det eneste forslaget som ble vedtatt i Stortinget denne uka var: «Stortinget ber regjeringen legge til rette for flere tømmemuligheter for avløpsvann fra bobiler og campingvogner langs veiene.»
Hareide var ikke uenig og viste til arbeidet med rasteplasstrategien i Statens vegvesen.

Debatten om de private forslagene fra Frp-representantene Sylvi Listhaug, Bård Hoksrud, Morten Stordalen, Tor André Johnsen og Erlend Wiborg viste ikke så stor uenighet som det kan se ut som. Det som ble sagt i stortingssalen viser på de fleste områdene stor enighet. Regjeringen har fått oppfordringer fra Stortinget både under behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2020 og under debatt om statsbudsjettet i forrige uke om å komme tilbake med forslag på flere av saksområdene. Det vil altså gå noe tid før de konkrete vedtakene eventuelt kan gjøres.

Se gjerne hele debatten her (ekstern lenke).

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Les også: Fem stortingsrepresentanter med omfattende forslag om bobil
Les også: Organisasjonene er godt fornøyde med stortingsforslag om bobiler

Del dette med andre:

  1 comment for “Stortinget vil ha flere tømmestasjoner

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *