Stortinget skal godkjenne ny bompakke for Oslo og Akershus

Det blir nesten tre ganger så mange bommer i Oslo. Arkivfoto: Knut Randem.

Samferdselsministeren har sendt Oslopakke 3, trinn 2 til godkjenning i Stortinget. Den innebærer at antallet bomstasjoner nesten tredobles og mange får betaling for kjøring begge veier. Likevel kan det bli billigere.

Det er de lokale myndighetene i Oslo og Akershus som har forhandlet fram et forslag om endringer av bompengeopplegget for Oslo og Akershus.

Forslaget legger opp til at dagens bomstasjoner beholdes og bygges om til tovegs innkreving. Videre har lokale myndigheter vedtatt å etablere et nytt bomsnitt med bomstasjoner for tovegsinnkreving i en ny indre ring i Oslo. I tillegg til eksisterende bomstasjoner ved bygrensen i vest (Bærumssnittet), legges det opp til etablering av nye bomstasjoner for envegs innkreving i retning mot Oslo på bygrensen i nord (mot Romerike) og sør (mot Follo). Det nye forslaget innebærer at elbiler også skal betale bompenger, men en vesentlig lavere avgift. Antallet bomstasjoner øker fra 29 til 82.

– Det er viktig å bygge ut god transportinfrastruktur i og rundt de store byene. Vi må bidra til at folk kan komme seg trygt og effektivt til sine ulike gjøremål, samtidig som vi reduserer miljøskadelige utslipp og støy. Lokale myndigheter er tett på sine lokale muligheter og utfordringer, og velger selv tiltakene som reflekterer lokale forhold og politiske farge. Det er samtidig viktig at man spiller på lag med innbyggerne og næringslivet, og finner balanserte tilnærminger som godt ivaretar hele samfunnet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Fra Oslo og Akershus sin side tas det sikte på at det nye takstsystemet og de nye bomstasjonene, inkl. ombygging av bomstasjonene i Osloringen til tovegs innkreving, blir satt i drift fra 1. mars 2019.

Toveisregistrering i bommene betyr ikke at det blir dobbelt så dyrt.
– Takstene i hver bom blir halvert, og du betaler bare én gang innenfor en time i dagens Osloring og de indre bommene, uansett hvor mange av dem du passerer. For noen kjøreturer kan det til og med bli billigere enn i dag, forklarer Terje Rognlien i Oslopakke 3-sekretariatet til egen hjemmeside.

Dagens bomring får toveis betaling og timesregelen gjelder. Det etableres en ny indre ring med toveis betaling og timesregel. I tillegg etableres det en bomring ved bygrensa med betaling mot byen. Denne omfattes ikke av timesregelen.

Med en pris på kr 29,50 per passering i rushtiden for en dieselbil betyr det at for eksempel en bobil på vei gjennom byen må betale kr 59 for sin vei gjennom byen, men om du stanser utover en time innenfor en av de to innerste bommene blir prisen på kr 29,50 for å komme ut av byen igjen. Prisene blir kr 49 utenfor rushtiden.

Bombrikkerabatten økes fra 10 til 20 prosent i Oslo. Foto: Knut Randem.

Bobilister som bor i Oslo vil oppleve at de må betale på andre steder enn i dag, men at prisen ofte vil halveres i forhold til dagens takstbilde. Bosted og hvilken vei du pleier å reise på tur avgjør om du vinner eller taper på det nye takstsystemet.

Rabatten for de med bombrikke øker fra 10 til 20 prosent.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *