Stortinget fjerner krav om helseattest for førerkort

Forslaget om fjerne kravet om helseattest for eldre bilførere er vedtatt i Stortinget, men det blir neppe gjennomført umiddelbart.

Stortinget har vedtatt å fjerne kravet til helseattest for førerkort i klasse B.

Det er Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og SV som har fremmet saken i Stortinget. De mener det er unødvendig og diskriminerende å ha regelmessige kontroller uten bakgrunn i faktisk sykdom.

Aldersgrensen for kravet om helseattest ble for to år siden hevet fra 75 til 80 år for førerkort klasse B. Nå vil forslagstillerne fjerne kravet også for de over 80 år.

I Transportkomiteen ble følgende vedtak gjort i desember:

1. Stortinget ber regjeringen fjerne kravet om obligatorisk, aldersbestemt helseattest for eldre som grunnlag for førerkort.

2. Stortinget ber regjeringen se på muligheter for hvordan de som allerede har blitt fratatt førerkortet som følge av de kognitive testene, kan få mulighet til å få en ny vurdering av sin egnethet til å kjøre bil, og at regjeringen kommer tilbake til Stortinget på egnet måte med forslag til løsning i løpet av våren 2021.

Regjeringen og fagetat i mot
Forslaget fra Transportkomiteen ble behandlet i Stortinget i dag.
Samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) advarte sterkt mot forslaget da det vil få konsekvenser for antallet ulykker. Han sa i debatten at Statens vegvesen på det sterkeste hadde advart mot å oppheve kravet om helseattest.

Fra opposisjonen ble det påpekt at verken Sverige, Danmark eller Tyskland har krav om regelmessig helseattest. Det er spesielt de kognitive testene som oppleves som kontroversielle. Det ble også hevdet at disse testene favoriserer personer med akademisk utdanning. Mange eldre oppgir at de får jernteppe når de på tid skal ta en teoretisk test.

I debatten i Stortinget gikk regjeringspartiene mot forslaget. Senterpartiet inntok en mellomstilling og ber om en utredning av aldersgrensen. De ønsker også en presisering av at kognitive tester kun skal benyttes ved mistanke om kognitiv svikt.

De to forslagene (nr 1 og 2 over) ble vedtatt, men det er usikkert når de kan gjennomføres. Det avhenger av om regjeringen vil se de to punktene i forslaget hver for seg eller i sammenheng. Dessuten skal de tas inn i førerkortforskriften. Vedtaket omfatter ikke førerkortklasser for høyere vekt.

Tekst: Knut Randem, Bobilverden.no

Les ogsåHelseattest for førerkort: Trosser Stortinget
Les også: Hareide vil ikke gjøre som Stortinget har bedt om

Del dette med andre:

  10 comments for “Stortinget fjerner krav om helseattest for førerkort

 1. Burde ikke bobilforeningene gjort en henvendelse til politikerene med krav om å fjerne krav til helseattest kl c hvert år etter fylte 70 år. Hvis man er frisk og ved god helse er det bare en utgift til legeærklering hvert år.

 2. Det betyr at vi som har biler med litt over 3,5 tonn tillatt totalvekt, er over 70 år, har gyldig førerkort i klasse C og høyere, må fortsatt skaffe ny legeattest og nytt førerkort hvert år……

  Er det noen menig i det?

 3. Undertegnede, er fullstendig enig med Per Bjørn Gjelsten som skriver sitat “at vi som har biler med litt over 3,5 tonn tillatt totalvekt, er over 70 år, har gyldig førerkort i klasse C og høyere, må fortsatt skaffe ny legeattest og nytt førerkort hvert år……

  Er det noen menig i det? NEI, DET ER DET IKKE. Mer unødvendig tid på legekontor og merutgifter for oss andre. Har man en fastlege som man er kjent med, så tror jeg nok vedkommende hadde sagt fra dersom en ikke burde få fornyet.

 4. Er mange som er forundret over bestemmelsen om ikke å få kjøre inntil 4250 kg på kl B, og det har det og vært skrevet en del om, og det burde det vært gjort noe med da det er mange som kjører på biler med for liten nyttelast og dermed ikke kan fylle Ann og full diseltank så ryker vekten og overlasten er ett faktum.

 5. Bort med helseattest! Det føles veldig urimelig å måtte bruke fastlegen for å fornye førerkortet. Vi over 80 kan være like gode, eller bedre, sjåfører som de unge.

 6. Er det da ikke på tide at Stortinget instruerer regjeringen at det skal endres. At Hareiede og regjeringen drenere et stortingsflertall som de ikke selv er enige i burde ikke kunne gå an.

 7. Hvor lenge vil nåværende regjering vente med å iverksette Stortinget’s vedtak om å fjerne helseattest i klasse B for eldre over 80 år ?
  Må vi få regjeringsskifte for å iverksette Stortinget’s vedtak. Det er betenkelig å trener vedtak gjort av Det norske Stortinget.

 8. Jeg mener det er diskriminering at vi må ha
  helse attest fra legen når vi fyllet 80 år.
  Det er rett og slett diskriminerende. Når vi
  har kjørt feilfritt i alle år!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *