– Statens vegvesen får et stramt budsjett

Vegvesenet får en budsjettnedgang på 1,9 prosent. – En utfordring for oss, sier vegdirektøren. Fire nye prosjekter startes opp.

Budsjettforslaget speiler den totale situasjonen i samferdsel, og vi håper selvsagt at vi raskt kommer tilbake på et høyere nivå, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding.

– Det er viktig at vi klarer å redusere kostnadene i våre prosjekter for å få det maksimale ut av et stramt budsjett, legger hun til.

Drift og vedlikehold
De positive trekkene ved budsjettet er, ifølge vegdirektøren at midlene til drift og vedlikehold øker med 1 milliard kroner sammenlignet med det vedtatte 2020-budsjettet, men omtrent halvparten dekker opp for økte kostnader i driftskontraktene. Dette henger sammen med at den felles veiadministrasjonen er oppløst, og stat og fylke inngår nye kontrakter for hver sin del av vegnettet. Nye kontrakter for drift på riksveinettet som er inngått i 2020 økte 73 prosent i pris.

Innfor vedlikeholdet går 985 millioner kroner til utbedring av tunneler, bruer og ferjekaier. Ytterligere 950 millioner kr. går til fornyelse av veidekker.
450 millioner kroner settes av til drenering for å redusere vannskader på veiene.

420 millioner skal brukes til veiutstyr som bl.a. omfatter rekkverk, kantlinjer (rumlefelt) og ettergivende master for lys, skilt, signaler og annet vei- og trafikkutstyr m.m. som reduserer faren for personskade ved påkjørsel og bidrar til god fremkommelighet.

Vegvesenet styrker arbeidet med digitalisering innenfor transport og trafikant- og kjøretøyområdet. Budsjettøkningen er på 150 millioner kr. I 2021 avslutter Vegvesenet en fullstendig ombygging av førerkort- og kjøretøyregisteret.

Fire veiprosjekt får oppstart
Disse nye prosjektene får oppstart i 2021: E39 Myrmel – Lund, E39 Ørskogfjellet (krabbefelt), E39 Lønset – Hjelset og Rv.4 Roa – Gran grense. For E18 Lysaker – Ramstadsletta starter forberedende arbeider i 2021.

Vegvesenet jobber videre med planlegging av OPS-prosjektene (offentlig-privat samarbeid) rv. 555 Sotrasambandet og E10 Hålogalandsveien, samt E8 Sørbotn – Laukslett.

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

  1 comment for “– Statens vegvesen får et stramt budsjett

  1. Forrige gang vi opplevde er stort forfall i Norge, var når AP-SP og SV styrte i Regjering. Når SV fikk tildelt oppgaven som finansminister, skulle de ikke bruke en krone på veiene og et stort etterslep så dagens lys. Nå ser det ut til at Knut Arild Hareide heller ikke har forstått at infrastrukturen i Norge er viktig, for å ha gode forbindelser til ulike deler av landet. Som Samferdselsminister bør en å bygge landet videre for å gjøre alle deler av Norge konkurranse dyktig for framtiden. Den strategien opplever Norge, neppe med Hareide.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *