Fra denne sommersesongen må du ha miljømerke

Skilt som markerer start og slutt på miljøsonene. Tilleggsskilting vil angi dagens merkekrav.

Fra 1. april 2017 gjelder det franske miljømerket også for utenlandske kjøretøy. Uten merket får du ikke lov til å kjøre inn i miljøsonene – uansett hvor ny motoren din er. Merket ble innført sommeren 2016. Bobilverden har gått gjennom regelverket, som både har fellestrekk med og skiller seg fra det tyske miljømerket.

Miljømerket finnes i seks farger og kategorier. Hvilket merke du får avhenger av bilens
motor, utslipp og registreringsår. I denne artikkelen vil vi for enkelthets skyld forholde oss til euro-betegnelsene på motorene, men registreringsdatoen vil kunne gi noen variasjoner uten at det står helt klart for oss hvordan det vil kunne virke inn.

I dag er det tre byer som har tatt i bruk miljømerket. Det er Paris, Grenoble og Lyon. Strasbourg er i prosess med å innføre miljøkravene knyttet til merket og ytterligere 21 byer skal innføre miljømerket senest i 2021.

Gjelder ikke nødvendigvis hver dag
I Tyskland er miljøsonene faste året rundt, og kun de som har lovlig merke for en sone kan kjøre inn i den. Det siste gjelder også i Frankrike, men miljøsonene kan ”slås av og på” etter behov. Ved liten forurensning kan alle biler med miljømerke kjøre inn i sonene. Uansett farge på merket. Ved forurensning vil det bli innført begrensninger av hvilke kjøretøy som kan kjøre inn i sonen. Reglene vil være lokale.

Miljømerkene har ulike farger og tallene 1 til 6 hvor laveste tall gis til de reneste motorene. Det finnes også et null-merke for el- og hydrogenbiler.
På dager med høy luftforurensning kan de lokale myndighetene for eksempel innføre krav om minimum kategori 4 for å få lov til å kjøre inn i miljøsonen. Dette kravet kan skjerpes dersom luftforurensningen ikke synker. Det kan derfor være krevende for andre enn lokalbefolkningen å følge med dagens restriksjon. Vi andre må følge med på skiltvarsler når vi nærmer oss en miljøsone.

Bobiler med dieselmotor vil ikke få de to øverste merkene. De øvrige tildeles etter motorens egenskap. ©Crit-Air.fr / Green Zones GmbH

Store bobiler går som lastebiler
Bobiler under 3500 kg regnes som personbiler (”cars” i tabellen vi har lenket til nederst). Bobiler over 3500 kg kategoriseres som lastebiler (”trucks” i tabellen vi har lenket til nederst).

For å slå det fast med en gang, en bobil med dieselmotor vil aldri oppnå beste kvalifisering i kategori 1. Der må du ha bensinmotor for å komme i betraktning.
Bobiler under 3500 kg vil med euro 5- eller 6-motor få merke i kategori 2. Bobiler over 3500 kg må ha euro 6-motor for å få kategori 2. Euro 5 rykker ned til kategori 3 for de store bobilene (se oppdatering nederst).

Biler under 3500 kg registrert før 1. januar 1997 og biler over 3500 kg registrert før 1. januar 2001 vil ikke få tildelt miljømerke i noen av kategoriene.

Ulike regler
Reglene for miljøsonene styres av lokale myndigheter. I Paris går grensen for miljøsonen langs ringveien rundt byen. Normalt må du ha kategori 5 eller bedre for å kunne kjøre innenfor ringveien. Biler uten miljømerke har aldri adgang til å kjøre innenfor ringveien.
I Grenoble gjelder miljøsonen et område på 600 km2, som også inkluderer motorveier gjennom området. Etter fem dager med høy luftforurensning vil kun biler med miljømerker i kategori en til fem få lov til å kjøre. Dersom forurensingen ikke synker vil det etter ytterligere to dager strammes inn slik at kun biler i kategori en til tre får lov til å kjøre i sonen. Digitale skilt vil varsle trafikantene. Ved høy forurensning vil også hastigheten bli senket med 20 km/t. Kollektivtransport vil bli billigere under restriksjoner og vil etter syv dager bli gratis.

Franske motorveier kan også berøres av miljøsonene. Foto: Knut Randem

Lyon følger samme mønster som Grenoble med ”spontane miljøsoner”. Som generell regel oppgis at ingen får kjøre inn i sonen uten miljømerke. Dagens krav til miljømerke vil være avhengig av forurensningsnivået. For gjennomkjøringstrafikken for eksempel på den populære nord-syd forbindelsen gjennom byen kan det innføres omkjøring via alternative ruter for biler med lavere kategori enn tre, men dette kan strammes inn ved lengre forurensning. Her vil også siste siffer i bilnummeret avgjøre. Det blir datokjøring for like og ulike sistesiffer når omkjøring blir pålagt.

De tre byene som til nå omfattes av miljømerket – ”CRIT’Air” – viser at det blir mange forskjellige løsninger å forholde seg til gjennom Frankrike når enda flere byer kommer til. Det ser ut til å være et fellestrekk at miljøsonen er aktiv mellom kl 8 og kl 20 og ikke om natten. Det synes å være en klar fordel å bestille miljømerke til bobilen om du har tenkt deg til Frankrike. Reglene i denne artikkelen er beskrevet ut fra tilgjengelig informasjon om praktisering fram til februar 2017.

Miljømerket koster snaut 5-30 euro avhengig av hvor du bestiller, og boten for å kjøre uten eller med for lavt miljømerke i en miljøsone koster deg en bot på opptil 375 euro, men normal bøtesats ligger rundt 70 euro. ”Prosesskostnader” blir lagt til boten, som kan kreves inn gjennom et europeisk samarbeid. Selv om utlendinger ikke omfattes av krevet før etter 1. april, kan du bestille merket fra 1. februar på lenken under. Før du begynner prosessen må du scanne vognkortet ditt da det skal følge bestillingen.

Oppdatering: I mars 2017 tok det fem uker fra merket ble bestilt på nett til det lå i postkassa i Norge. Det ble bestilt via ekstern forhandler. Det går raskere direkte fra franske myndigheter (se kommentar under). Vår bobil er på 4500 kg med euro 5 motor, registrert i mars 2014. Det var ventet at den skulle få kategori 3, men fikk kategori 2-merke. Det betyr at registreringsdato går foran euro-klasse. Ref. tabellen det er lenket til under.

Les mer: Har jeg rett miljømerke for denne byen?
Les mer: Her bestiller du direkte fra franske myndigheter, billigst (ekstern lenke)
Les mer: Her bestiller du miljømerket CRIT’Air hos forhandler, dyrest (ekstern lenke)
Les mer: Tabell med krav til merkekategorier (ekstern lenke)

Del dette med andre:

  4 comments for “Fra denne sommersesongen må du ha miljømerke

    • Takk for info. Da vi skrev artikkelen om merket tidlig i februar var siden kun på fransk. Nå er den også på engelsk og mer tilgjengelig for de fleste. Vi har oppdatert lenker og tekst over.

  1. Hei. Hvordan er det, må man ha merke fra alle landene eller fins det merker som gjelder for flere land?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *