Skjenkebevilling for bobiltreff?

Det blir likevel ikke krav om skjenkebevilling på festivaler. Men det kan kreves vakthold på området. Illustrasjonsfoto: Knut Randem.

Det var ikke få festivalarrangører som satte kaffen i vrangstrupen da det ble kjent at justismyndighetene ville ha skjenkebevilling for arrangementer som russetreff og festivaler. Dette ville trolig også rammet bobiltreff. Nå slås det retrett.

Man kunne få inntrykk av at innskjerpingen av regelverket ble gjort for å stanse utsvevende tendenser på russetreff, men innskjerpingen ville også rammet hele festival-Norge. Mange festivaler varslet at de ville legge ned festivalcampen.

I prinsippet er det ikke så mye som skiller et bobiltreff og et russetreff. Alder og oppførsel er vidt forskjellig, men i begge tilfeller samles kjøretøy på et sted. I begge tilfeller konsumeres alkohol både i biler/busser/bobiler og utenfor disse. Og loven er lik for alle – selv om det neppe har vært ordensproblemer rundt et bobiltreff.

Trekker utspillet
Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ber nå Politidirektoratet (POD) trekke brevet til politidistriktene der direktoratet tolker alkoholloven i skjerpende retning overfor festivalarrangører.

– Jeg har instruert POD om å trekke brevet til politidistriktene om rammevilkårene for festivaler. Det innebærer at festival-Norge blir som før. Sunn fornuft tilsier at vurderingene av rammene rundt den enkelte festival gjøres lokalt. Slik har det vært tidligere, og slik blir det i fremtiden, sier justis- og beredskapsministeren i en pressemelding.

Det var i begynnelsen av november POD sendte brevet til politidistriktene som ble tolket som en innskjerping av alkoholbestemmelsene i forbindelse med festivaler. Etter det har det vært dialog mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet om blant annet fortolkningen av alkohollovens bestemmelser.

I forbindelse med anmodningen til POD om å trekke brevet til politidistriktene, fremholdes flere momenter som lokale politimyndigheter bes vurdere. Blant annet kan et festivalområde bestå av områder med og uten skjenkebevilling. Det fremholdes at campingvogner, bobiler og telt ofte vil anses å være private sfærer som ikke omfattes av alkohollovens bestemmelser om offentlig plass.

I brevet til POD heter det blant annet at det å kreve skjenkebevilling for hele festivalområder er mer inngripende enn for eksempel å kreve vakthold på området som ikke har skjenkebevilling.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *