Skarberget – Bognes får døgndrift og nullutslippsferger

Ferga over Tysfjorden blir døgnåpen når de nye nullutslippsfergene på E6 settes i drift neste år. Kontinuerlig drift blir stor fordel for trafikantene.

Ferga på vei fra Skarberget til Bognes. Den eneste fergestrekningen på E6. Foto: Steinar Svensbakken, Statens vegvesen.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland har i dag signert kontrakt med Fjord1 for to fergesamband i Nordland. I tillegg til fergene på E6 mellom Bognes og Skarberget, blir det nye nullutslippsferger på riksveg 827 Drag-Kjøpsvik fra 1. desember 2022 og ti år framover.

De to fergesambandene binder Norge sammen med E6 som hovedferdselsåre og Kjøpsviksambandet som alternativ kryssing. Trafikkmengden er særlig stor i sommerhalvåret med mye turisme. Det er mye tungtrafikk på begge vegstrekningene, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Signerte kontrakten digitalt
Fergedriften ble lagt ut i en åpen anbudskonkurranse, og Fjord1 ga tilbudet med lavest pris. Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen og administrerende direktør Dagfinn Neteland i Fjord1 foretok i dag digital signering av kontrakten med en verdi på om lag 1,1 milliard kroner.

– Vi får mer fergetjenester for pengene med den nye kontrakten. Vi øker frekvensen og kutter CO2-utslippet med nullutslippsferger, uten at det blir dyrere for oss enn dagens tilbud, sier Hovland.

Krav til nullutslipp
Stortinget har bestemt at det skal stilles krav til null- og lavutslippsteknologi når dette er mulig. Statens vegvesen har stilt krav om at fergene skal ha nullutslipp, men skal kunne bruke avansert biodrivstoff som reserveløsning. Avansert biodrivstoff fremstilles i hovedsak av rester og avfall, og kommer ikke fra råstoff som kan utnyttes som mat eller dyrefôr.

Døgnåpent fergesamband
Sambandet Bognes-Skarberget får økt kapasitet og blir døgnåpent. Sambandet vil bli betjent med to ferger hele året.

Fergesambandet Drag-Kjøpsvik får samme frekvens og åpningstid som i dag. Det er krav til reservefergeløsning med seks timer responstid ved driftsavbrudd.

Fergeleiene skal bygges om
Det er også krav til universell utforming og sanntidssystem på fergene.

Snart skal fergeleiene bygges om for å kunne betjene nullutslippsfergene. Statens vegvesen legger til rette for bruk av strøm gjennom etablering av tilstrekkelige linjekapasiteter frem til fergeleiene.

Ved alle fire fergeleier skal oppstillingsplassene for biler utvides, og det skal bygges helt nye servicebygg med venterom og toalettfasiliteter. Fergeleiene skal gis en universell utforming som skal ta hensyn til reisende med svekket syn, hørsel eller ulike behov for å bruke rullestol eller andre hjelpemidler. Tre av fergekaiene forlenges og en bygges helt nytt for å kunne betjene større og lengre ferger.

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

  1 comment for “Skarberget – Bognes får døgndrift og nullutslippsferger

  1. Det skulle vært bedre tilbud også på fergestrekningen Bognes-Lødingen. All tungtrafikk og annen som skal til/fra Lofoten og Vesterålen sparer mange mil og CO2 utslipp

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *