Skal lage ny strategi for reiselivet

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gir Innovasjon Norge i oppdrag å satse mer på bærekraftig reiseliv fra 2020, og varsler samtidig en ny reiselivsstrategi med dette som mål.

Reiselivsdirektør Bente Bratland Holm skal lede strategiarbeidet Innovasjon Norge har fått av næringsministeren. – Vi klarer ikke å få til et helårig reiseliv uten nordmenn. Vi er nødt til å jobbe mer med dette, sier hun. Foto: Knut Randem.

– Norsk reiselivsnæring går så det suser. Hvert år settes det rekordtall over antall besøkende turister. Det gir gode muligheter for økt fortjeneste og flere arbeidsplasser i en næring som er spesielt viktig i distriktene. Samtidig ser vi at veksten kan gi utfordringer, både sosialt og miljømessig. Vi vil derfor be Innovasjon Norge lage en strategi for hvordan vi kan sikre et mer bærekraftig reiseliv fremover, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

– Reiselivsnæringen er en bredt sammensatt og viktig næring for Norge. Strategien skal gi retning for den videre utviklingen av Norge som reisemål, for å utvikle mer konkurransedyktige og lønnsomme reiselivsbedrifter, som skaper helårig sysselsetting og bidrar til en bærekraftig omstilling i næringen, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Den nye reiselivsstrategien skal være klar i løpet av 2020. Strategien skal konkretisere regjeringens reiselivspolitikk, som har som mål å utvikle norsk reiseliv i en mer lønnsom og bærekraftig retning.

I 2020 gir i tillegg Nærings- og fiskeridepartementet Innovasjon Norge nye føringer for reiselivsoppdraget, ved at de nå i større grad enn tidligere skal legge til rette for en bærekraftig utvikling i reiselivet.

– Naturen vi har i dag skal også kunne nytes av fremtidige generasjoner. Derfor må veksten i norsk reiseliv skje på en måte som ivaretar det fantastiske natur- og kulturlandskapet vårt. Det er også viktig at reiselivsaktiviteten skjer på lokalsamfunnets premisser, og kommer både fastboende og tilreisende til gode, sier Røe Isaksen.

Satse mer på nordmenn?
– Dette er gode nyheter, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge. Bobilverden.no møtte henne i dag og spurte om hvorfor Innovasjon Norge ensidig ser ut til å satse på å få utlendinger til Norge.
– Vil det ikke i et klimaperspektiv være riktigere å satse på å få nordmenn til å feriere i Norge? spurte vi.

Holm erklærte seg umiddelbart enig i dette, men la til at Innovasjon Norge så langt har hatt sitt mandat retten mot utenlandske markeder.

– Vi klarer ikke å få til et helårig reiseliv uten nordmenn. Vi er nødt til å jobbe mer med dette og spørsmålet er et godt innspill i den strategidiskusjonen vi nå skal gjennom, sier Holm. Hun skal lede det oppdraget næringsministeren nå har gitt Innovasjon Norge. Den nye strategien skal foreligge innen utgangen av året.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Les også: Flere vil ta utenlandsferie til sommeren

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *