Har du sjekket gassgrillen før sesongstart?

Merking av årstall på slange. Foto: AGA.

Grillsesongen starter nå for de fleste av oss. Om du bruker en gassgrill bør du sjekke noen viktige punkter før ditt første grillmåltid for sesongen. Det holder ikke å gjøre den ren, men det er også viktig…

Spørsmålet er om du har sjekket at utstyret er i orden. Det er ikke bare å vaske og rengjøre grillen før bruk etter at den har stått ubrukt i garasjen eller i bobilen en hel vinter. Det er alltid smart å sjekke propanbeholderen, slangen og grillen for lekkasjer før den tas i bruk.

– Det er mange fordeler ved å bruke gassgrill, sier Kai Arne Trollerud, sikkerhets- og kompetansespesialist i AGA.
– Du kan grille når som helst, slipper å vente på ”perfekte glør”, varmen endres umiddelbart og du slipper røyk. Siden gassgrillen er enkel å rengjøre, bruker mange grillen oftere og over lenger tid enn tidligere.

Nordmenn generelt er flinke med propan, sier Trollerud, som også er brannkonstabel ved siden av jobben i AGA.
– Likevel, uhell kan skje og det er derfor viktig å vite hvordan man håndterer propan.

Hans råd for klargjøring av grillen:

  1. Rengjør eventuelle rustne rister og pensle dem med matolje (ikke bruk olivenolje, den kan bli harsk)
  2. Kontroller at grillen er ren både innvendig og utvendig.
  3. Kontroller at gassflasken og trykkregulatoren er i god stand og at det er gass i flasken.
  4. Kontroller også gasslangen for små sprekker ved å bøye slangen kraftig. Åpne for flaskeventilen slik at det blir et overtrykk i utstyret, og påfør såpevann eller lekkasjespray. Dersom du oppdager bobler må slangen, eventuelt pakninger, byttes.
  5. Når alt er i orden kan du feste flaskeventilen på gassflasken og tenne opp grillen

    Bøyeprøven. En slik slange skal du ikke benytte. Foto: AGA.

– Propan er ikke ufarlig, men om du håndterer det på samme måte som forskriftene sier, så er du trygg, sier han. Han har følgende råd til deg som skal grille med gassgrill:

• Plasser gassflasken ved siden av eller bak grillen. Flasken må for all del ikke stå under en varm gassgrill.
• Steng alltid gassventilen på flasken når den ikke er i bruk.
• Når du avslutter grillingen, må du først stenge gasstilførselen ved regulatoren på flasken og deretter på grillen.
• Oppbevar alltid gassflasken stående og på et sted hvor den ikke varmes opp eller kan utsettes for skade.
• Husk å kontrollere slangene og ventilene regelmessig.

Kjenner du gasslukt eller registrerer lekkasjer skal du stenge gasstilførselen omgående og ta av regulatoren. Du må fjerne alle tennkilder, som sigaretter, åpen ild og elektrisk verktøy. Luft grundig og vurder evakuering dersom grillingen foregår i lukket rom. Du må holde en avstand på minimum 300 meter fra varmepåvirket flaske.

Kai Arne Trollerud er brannkonstabel og AGAs sikkerhetsekspert. Foto: AGA.

Noen gode råd oppsummert
Før du monterer og tar i bruk propananlegget, bør du forsikre deg om at alle anvisninger følges. Ikke forsøk å reparere eventuelle skader på apparat, regulator eller flaske selv.

Propanslangen skal være merket etter europeisk norm, EN 3821. Internasjonalt godkjente propanslanger har oransje farge. Knekk slangen mellom tommel og pekefinger. Dersom det har kommet sprekker i slangen skal den skiftes. AGA anbefaler at slanger skiftes minimum hvert 3. år.

Før hver sesong tar man en lekkasjetest på slangen og koblingene. Steng regulatoren på grillen, og åpne ved flaskeventilen slik at det blir et overtrykk inne i slangen og koblingene. Spray såpevann, eller egnet lekkasjespray som er å få kjøpt i faghandelen på slangen og koblingen. Blir det bobler må tiltak utføres.

Bruk kun CE-merket propanutstyr.

Gassflaskene merkes også. De bør kontrolleres hvert tiende år. Foto: AGA.

Ikke utsett flasken for kraftig varme. Alle propanflaskene til AGA har en sikkerhetsventil. Denne slipper ut overtrykk som måtte oppstå ved unormal varmepåvirkning, slik at beholderen ikke eksploderer. Stiger trykket inne i flasken til ca 25 bar vil ventilen åpne og slippe ut propangass inntil trykket/temperaturen synker igjen. Dette tilsvarer en temperatur på ca 65 grader.

Propanflasken skal alltid stå. Sikkerhetsventilen er designet for å slippe ut propan i gassfase hvis trykket blir for høyt. Dersom flasken ligger vil det komme flytende propan ut av sikkerhetsventilen, og denne vil da ikke avlaste trykket slik det er tenkt. Flasken kan da eksplodere.

Ha alltid grillen eller gasskomfyren under oppsyn. Som med all annen bruk av varme skal man ved bruk være oppmerksom. Dette for å unngå uønskede hendelser. Tar det fyr i utstyret skal du forsøke å stenge gasstilførselen eller ta av koblingen til flasken om mulig.

God grillopplevelse!

Basert på en pressemelding fra AGA

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *