Sjekker du brannslukkeren i bobilen 4 ganger i året?

Når sjekket du sist brannslokkeren i bobilen? Det er påbudt å ha brannslukker i bobilen, men vet du at du bør kontrollere den fire ganger i året?

Å sjekke at indikatoren er på grønt felt er en viktig del av den regelmessige kontrollen. Foto: Knut Randem.

I 2007 ble det i forskrift om bruk av kjøretøy (§ 1-5) innført krav om at alle bobiler skulle ha et 6 kg pulverapparat lett tilgjengelig. Etter påtrykk fra organisasjonene ble dette kravet i 2010 redusert til 2 kg.

De fleste vet nok om kravet om at det skal være et pulverapparat i bobilen, men vet du om kravene til kontroll? Og gjør du det ofte nok?

Bobilen skal ha et pulverapparat på minst 2 kg enkelt tilgjengelig. Foto: Knut Randem.

Som eier bør du minst hvert kvartal skal gjøre en visuell kontroll av brannslukkeren.

Ved en visuell kontroll skal du forsikre deg om at alle i husstanden vet hvor slukkeren er plassert, at den er synlig og lett tilgjengelig, at bruksanvisningen er leselig, at den ikke har fått skader, om trykkindikatoren står på det grønne feltet, om sikringssplint og plombering inntakt og at det ikke er fremmedlegemer i dysa.

Det kanskje viktigste du skal gjøre ved den visuelle kontrollen er å snu pulverapparatet opp/ned og holde det mot øret i 5 til 10 sekunder. Da skal du kunne høre eller føle at pulveret er løst.

Regelmessig kontroll
Pulverapparatet du har hjemme skal kontrolleres hvert femte år, men det hjelper ikke når du kommer til PKK (EU-kontrollen).

Ved PKK kontrolleres brannslokkeren for mangler, feil ved trykk, feil med nanometer og at kontrolldatoen ikke er eldre enn 12 måneder.

En av våre lesere forteller at han hadde en brannslukker godkjent av brannvesenet for fem år i bobilen. Men på PKK (EU-kontrollen) ble dette feilkode 1 med beskjed om å rette snarest. Ved feil på trykk og manometer ville det blitt feilkode 2. (Opprinnelig henviste vi til NS3910, denne bestemmelsen er opphevet og regelverket for PKK er beskrevet i verkstedenes kontrollinstruks. Teksten er endret i tråd med dette.)

Hvert tiende år skal brannslukkeren på service. Da er kontrollen og arbeidet så omfattende at det rimeligste helt klart er å kjøpe et nytt brannslukningsapparat.

Så tilbake til begynnelsen. Når sjekket du sist din brannslukker, forsikret deg om at du får den løs og at innholdet er i bevegelse?

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

  7 comments for “Sjekker du brannslukkeren i bobilen 4 ganger i året?

 1. Omfatter EU-kontrollen egentlig bodelen – bl a til å sjekke brannslukningsapparat?

  • Bodelen er en del av kjøretøyet, så svaret er ja.

   Det er heller ikke sånn at brannslukkeren utelukkende tilhører «bodelen». Kravet i forskriften er at håndslokker skal være plassert sikkert og lett tilgjengelig for fører når kjøretøyet er i bruk.

  • Typisk hos ditt lokale brannvesen, endel kursarrangører har også nødvendig kompetanse. Kontakt Brannvernforeningen.

  • Takk, der glapp det for oss, men kravene er i grove trekk de samme i kontrollinstruksen.

  • NS 3910 fastsetter krav til vedlikehold av håndslokkere, hvor ofte håndslokkerne skal vedlikeholdes og hvilken kompetanse personer og virksomheter som skal utføre vedlikeholdet skal ha.
   Dersom det ikke er NS 3910 som fastsetter kravene rundt håndslukkere, hvilket regelverk gjelder i såfall?
   Selv om kapittel 40 ble opphevet ligger det vel likevel et eget regelverk for hvordan håndslukkere skal behandles i bunnen?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *