Samler seg om førerkort for 4 250 kg

De norske bobil- og bransjeorganisasjonen samler seg om en felles henvendelse til EU i forbindelse med forslaget til nytt førerkortdirektiv.

Å droppe tilhengeren og øke vekta til 4 200 kg vil øke trafikksikkerheten og gi mulighet for å bygge sikrere bobiler, skriver de norske organisasjonene i sitt høringssvar til førerkortdirektivet.

Det var 1. mars EU Kommisjonen la fram sitt forslag til nytt førerkortdirektiv. På forhånd var det nesten tatt for gitt at Kommisjonen ville gå inn for en økning av kjøretøyvekten for førerkortklasse B til 4 200 kg, men da uten tilhenger. Se vår omtale av forslaget her.

Som kjent kan en bil på 3 500 kg trekke en ubremset tilhenger på 750 kg. Logikken i endringsforslaget som kom fra Norge og etterhvert andre land var at om vekten flyttes fra denne tilhengeren og inn i bobilen så vil ekvipasjen bli tryggere enn med dagens regler.

Underveis ble denne logikken akseptert, men etter det som skal ha vært et politisk forlik ble forslaget redusert slik at endringen kun skal gjelde kjøretøy med alternativt drivstoff. Det ville dermed bli uaktuelt for bobiler, som har det største behovet for en slik endring. Les mer om det her.

Svarer på høringen
23. april går høringsfristen ut og de norske organisasjonene har samlet seg om et felles svar. Det er Bjarne Eikefjord, tidligere redaktør av Bobil- og Caravanmagasinet som har ført høringssvaret i pennen på vegne av Norsk Bobil- og Caravanclub, Norsk Bobilforening og Norges Caravanbransjeforbund.

Eikefjord har gode kontakter i Kommisjonen gjennom sitt arbeid med alkolås. Dermed sendes det norske høringssvaret direkte til en kompetent
mottaker.

Bjarne Eikefjord har ført det norske høringssvaret i pennen. Foto: Knut Randem.

I høringssvaret uttrykkes glede over at det opprinnelig norske forslaget om å flytte vekt fra tilhenger til hovedkjøretøy har vunnet gjennom. At det også skal kreves to års kjøreerfaring etter avlagt førerprøve før vekta kan overstige 3 500 kg støttes også.

Det påpekes at bobiler ofte kjører på grensen av tillatt vekt. Med sterkere oppbygging av bobilen og vekt flyttet bort fra tilhenger og inn i bobilen, vil bobilen bli et sikrere kjøretøy.

Samtidig uttrykkes det forvirring om formuleringen om at økt vekt kun skal gjelde biler med «alternativt drivstoff». Dette har ingen betydning for trafikksikkerhet, som må være det viktigste i denne sammenhengen.

Dersom endringen ikke kan gjøres allmen, foreslås det et unntak for bobiler slik at disse kan følge samme regel som biler med «alternativt drivstoff». Her brukes blant annet argumentasjon om at bobilene kan bygges sikrere om de kan få noe mer vekt framfor at det knipes inn på vekt i alle ledd. Dessuten er det et stykke fram til slike bobiler finnes.

I konklusjonen ber de norske organisasjonene om å tillate førerkort klasse B for bobiler «med maks tillatt vekt over 3 500 kg, men ikke over 4 250 kg uten tilhenger». Samtidig bes det om unntak fra kravet om alternativt drivstoff for bobiler.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Les også: 4 250 kg på førerkort B? Vel, det kommer an på
Les også: 4 250 kg: Tidsplan og mulighetene videre

Del dette med andre:

  3 comments for “Samler seg om førerkort for 4 250 kg

    • Det må du ikke hvis du har bombrikke og bilen er registert som bobil, selv om totalvekten er over 3500 kg. Slik er det i dag.

  1. Skjønner argumentet om at 750 kg mer på bilen er tryggere enn å slepe en 750 kg tilhenger. Likevel så er det et tynt argument, da det i realiteten er nesten ingen bobiler som kjøres med tilhenger. Jeg tror at risikoen med én og annen bobil med liten tilhenger som i dag, er mindre enn den økte risikoen ved å la tusenvis av førere uten særlig storbilkompetanse få kjøre med inntil 4250 kg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *