Reiselivsmelding nesten uten bobiler

Opplevelsesturismen blomstrer i Nord-Norge og er mer enn tredoblet siden 2001. Næringsminister Monica Mæland prøver turistfiske. Foto: Håkon Jacobsen

– Fjoråret var nok et rekordår for reiselivsnæringen i Norge, med stadig flere besøkende og vekst i verdiskapningen. Få om noen annen næring kan vise tilsvarende utvikling i etterspørselen. Det gjør reiselivsnæringen til en viktig bidragsyter når det gjelder å sikre og skape verdier og nye arbeidsplasser for framtida, så næringsminister Monica Mæland (H) da hun fredag la fram regjeringens tanker om utviklingen av norsk reiseliv.

Reiselivsmeldinga beskriver utviklingen i reiselivet og presenterer regjeringens politikk for å legge til rette for et bærekraftig og lønnsomt reiseliv.

– Norge har mye å by på. Vi har flott natur, men også en rik kultur. I tillegg har vi fantastiske byer å løfte fram. Det danner grunnlag for unike og eventyrlige opplevinger i hele landet og gjennom hele året, sa Mæland.

Regjeringen sier at den vil legge til rette for reiselivsnæringen gjennom gode rammevilkår og flere målrettede tiltak for næringen bobil- og campingturismen er en del av.

Den 103 sider tykke reiselivsmeldingen kan lastes ned i bunnen av siden.

De viktigste tiltakene
Regjeringen framhever seks viktige tiltak for reiselivsnæringen:
1. Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2018 foreslå lettelser i formueskatten for hoteller og overnattingssteder ved å øke verdisettingsrabatten vesentlig.
2. Regjeringen vil lage en strategi for kultur og reiseliv med vekt på kulturturisme. Det skal opprettes et råd for kultur og kreativ næring.
3. Regjeringen har satt av 4 millioner kroner i år til forskning på reiseliv. Næringsrettet forskning utgjør 7,6 milliarder kroner i år og regjeringen vil at mer av disse midlene skal komme reiselivet til gode.
4. Regjeringen vil forenkle og redusere omfanget av tilsyn og kontroller som reiselivet i dag er underlagt.
5. Regjeringa bruker i år 231 millioner kroner på markedsføring av Norge gjennom Innovasjon Norge. Mæland vil evaluere dette arbeidet.
6. Regjeringen vil etablere en tilskuddsordning for nasjonale turstier for å bidra til mer bærekraftig bruk. Dette gjelder spesielt rundt en rekke kjente turistattraksjoner som opplever stor pågang. Til glede for reiselivet.

Camping/campingplasser er nevnt syv ganger i reiselivsmeldingens beskrivelse av dagens tilstand. Bobil er konkret nevnt en eneste gang i reiselivsmeldingen.
Vi siterer: ”Omfanget av turistfiske i regi av reiselivsbedrifter er ikke kjent, men aktiviteten er raskt økende. I tillegg kommer de fisketuristene som ikke oppsøker turistfiskevirksomhetene under oppholdet, for eksempel turister som kommer i bobiler og som fisker underveis på reisen.”

Reiselivsmeldingen sendes nå til Stortinget, som skal uttale seg om regjeringens politikk og eventuelt komme med egne innspill og forslag.

Les også: Reiselivsmeldingen kan lastes ned her (ca 10 Mb)

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *