Regjeringen vil ikke forplikte seg til flere tømmestasjoner

Det kan bli flere tømmestasjoner, men regjeringen gir ikke et konkret svar på Stortingets krav om flere tømmemuligheter for bobiler og campingvogner langs veiene.

Det kan bli flere rasteplasser med tømmestasjon langs riksveiene, men regjeringen vil ikke love noe. Denne på Kvithammer i Stjørdal åpnet i 2011. Foto: Knut Randem.

Et samlet Storting ba i desember samferdselsministeren sørge for bedre tømmemuligheter for bobiler og campingvogner langs norske veier. Det skjedde da et såkalt dokument 8 forslag fra fem stortingsrepresentanter fra Frp ble behandlet.

Forslaget fra de fem inneholdt flere elementer, men det var dette vedtaket Stortinget samlet seg enstemmig om:

Stortinget ber regjeringen legge til rette for flere tømmemuligheter for avløpsvann fra bobiler og campingvogner langs veiene.

I begrunnelsen for forslaget skrev de fem stortingsrepresentantene at:

«Bobiler og campingvogner er avhengige av å kunne tømme avløpsvann ved tømmestasjoner. Dessverre er det slik at det kan være langt mellom hver mulighet i vårt langstrakte land, til tross for at forurensningsloven § 26 pålegger alle kommuner å sørge for nødvendige anlegg for tømming av avløpsvann fra bobiler. Camping- og bobilplasser er naturlige steder for dette, men det er også et stort behov ute langs veiene.

Det fins i dag flere døgnhvileplasser for tungtransport langs norske veier, og det er planer om flere. Døgnhvileplassene har allerede innlagt vann og avløp, så disse kunne ved enkle investeringer legge til rette for tømming av avløpsvann fra bobiler og campingvogner. Staten har ansvar for riksveinettet, og det vil være naturlig å ta med hensynet til bobiler når det først bygges anlegg som døgnhvileplasser eller annet egnet anlegg med vann og avløp. Dette vil være et rimelig og godt supplement til andre tømmeløsninger, spesielt der kommunene selv ikke har tilfredsstillende anlegg.»

Ingen konkrete løfter fra regjeringen
Regjeringen har nå kvittert for Stortingets vedtak ved å omtale saksområdet i Prop. 193 S, som i disse dager behandles i Stortinget.

Regjeringens svar til Stortinget er en klassisk gjennomgang og beskrivelse av saksområdet. Men det gis ingen løfter som kommer et enstemmig Storting synlig i møte.

Som rett er, viser regjeringen til at det er kommunene som etter Forurensningsloven paragraf 26 har ansvaret for å ha tømmeanlegg.
Regjeringen skriver videre at Statens vegvesen og Nye Veier AS vil følge opp etableringen av toalett- og tømmeanlegg i tråd med regjeringens rasteplasstrategi. Men så legger regjeringen til at tømmeanlegg for bobil ikke er et minimumskrav i strategien.

På hovdrasteplasser som er tilknyttet kommunalt vann- og avløpssystem, kan det likevel etableres tømmeanlegg for avløpsvann fra bobiler, skriver regjeringen. Regjeringen skriver «kan» og ikke «skal», men lover å omtale tømmestasjoner i en oppdatert veileder for rasteplasser.

Der det ikke er tilknytting til kommunalt vann- og avløpssystem vil det bare unntaksvis etableres tømmeanlegg. Regjeringen avslutter dette punktet i proposisjonen med: Et generelt krav om tømmeanlegg på rasteplasser kan føre til økte investerings- og driftskostnader og er ikke formålstjenlig.

Transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget har frist i neste uke med å komme med sin innstilling til proposisjonen. Uka etter skal den etter planen behandles i sin helhet i et samlet Storting.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Les også: Fem stortingsrepresentanter med omfattende forslag om bobil
Les også: Stortinget vil ha flere tømmestasjoner

Del dette med andre:

  3 comments for “Regjeringen vil ikke forplikte seg til flere tømmestasjoner

  1. Dette gjelder også for turbusser, Ved nyetablering av rasteplasser og hvileplasser for lastebil – langtransport bør det anlegges slike tømmestasjoner, I endel tilfeller så blir slike anlegg lagt til lokale kummuner som igjen bør få varsel om å anlegge slike tømmestasjoner.

    • Enig, dette har med forureiningslova, smittevernloven, hygieneforskrifter og sikkert meir og. Dette bør fleire engasjera seg i! Men det må vel først bli politisk populært og stemmesanker, før problemet får større merksemd!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *