Regjeringen øker gebyrene for overlast

Økt trafikksikkerhet er en hovedsatsing for regjeringen. Det skal være trygt å ferdes på veien, og de som kjører med for tung last utgjør en fare for andre trafikanter. Det skal ikke lønne seg å spekulere i å laste bilen eller vogntoget for tungt, noe noen kanskje kan bli fristet av når gebyrene er lave. Derfor øker vi nå straffen for å jukse, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Forskriftsendringen ble vedtatt i statsråd i dag.
– Gebyret skal også forhindre økt slitasje på veg og broer som følge av for tung last, og fungere som kompensasjon for den ekstra slitasjen som kjøring med overlast medfører for infrastrukturen. Gebyrene for overlast har stått uendret siden 1988, og har sannsynligvis ikke lenger ønsket preventiv effekt, sier Solvik-Olsen i en pressemelding.

De nye gebyrsatsene for totalvekt
I dag må man betale en flat sats på 250 kroner per 100 kg overlast. Det nye totalvektgebyret vil starte på 450 kroner per 100 kg for de første 5000 kg i overlast, og 700 kroner per 100 kg av det overskytende.

For vogntog blir satsene 450 kroner per 100 kg av de første 10 000 kg i overlast, og 700 kroner per 100 kg av det overskytende.

Nye satser for aksel-, boggi- og trippelboggilast
For aksel-, boggi- og trippelboggilast er i dag satsene på 250 kroner per 100 kg for de første 2000 kg i overlast, og disse øker for hver 2000 kg overlast med henholdsvis 400 kroner, 550 kroner og 650 kroner. Det overskytende over 8000 kg bøtelegges i dag med 750 kroner per 100 kg.
Disse øker nå til 450 kroner per 100 kg for de første 2000 kg. Deretter øker satsene for hver 2000 kg overlast, til henholdsvis 700 kroner, 1000 kroner og 1150 kroner per 100 kg. Det overskytende over 8000 kg gebyrlegges med 1350 kroner per 100 kg.

Når gebyrpliktig overlast er konstatert ved veiing, betales i tillegg et gebyr på kr 2000,-.

Gebyrsatsene skal justeres i henhold til konsumprisindeksen hvert femte år.
Forskriftsendringen trer i kraft 1. september 2016.

Statssekretær Tom Cato Karlsen opplyser til Bobilverden at endringen gjelder biler over 3500 kg.

Del dette med andre:

  1 comment for “Regjeringen øker gebyrene for overlast

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *