Privat import får stadig mindre betydning for bobilsalget

I et historisk lys er bobil en forholdsvis ny ferieform med et viss omfang. Tidligere kunne privat import utgjøre en tredjedel av alle ny bobiler i markedet. De siste ti årene har slik import blitt stadig mindre viktig.

Bruktimport kan omfatte bobiler som ikke finnes i det norske markedet, nye, brukte og veteranbiler, men den vanligste grunnen for privat bruktimport er et ønske om å spare penger. Foto: Knut Randem.

Privat import eller bruktimport, som det heter i de offisielle statistikkene, kan være alt fra helt nye bobiler til veteranbobiler. I de fleste tilfellene antar vi at det handler om nye bobiler, som har vært registrert en svært kort periode i landet de kjøpes fra. De er kjøpt fra en forhandler – ofte tysk – og har ikke hatt noen tidligere eier.

Bruktimport foretas som regel av privatpersoner eventuelt ved hjelp av en agent spesialisert på slik import. Felles for de fleste bruktimporterte bobiler er at det er kjøperen som står som importør med de forpliktelser det får ved videresalg. Garanti følger også reglene for landet der bobilen kjøpes. At norske forhandlere i mange tilfeller har vært lite villige til å røre bruktimporterte bobiler kan også være en del av forklaringen på den synkende populariteten for bruktimport.

Bruktimport må ikke forveksles med uttrykk som «parallellimport», «gråimport» eller «piratimport». Uansett hvilke uttrykk man velger å bruke så er dette normalt nye bobiler som ikke har vært registrert i et annet land. Som regel selges disse i Norge med vanlige norske garanti- og reklamasjonsregler. Betegnelsene benyttes fordi denne importen skjer parallelt med den offisielle importøren, hovedimportøren eller en dominerende importør.

Bruktimport var populært rundt og like etter årtusenskiftet, men utgjorde etterhvert en stadig mindre andel. Toppen i 2006 skyldes en avgiftsendring fra 2007. Tabell: Bobilverden.no med tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken.

20 år med økt salg
Ved utløpet av 2019 var det 51 739 registrerte bobiler i Norge. Det meste av utviklingen opp til dette nivået har skjedd etter årtusenskiftet.

I 2000 ble det registrert 456 nye og 187 bruktimporterte bobiler. Forholdet mellom nytt og bruktimport holdt seg stabilt fram til 2006 selv om salget på denne tiden begynte å øke. Men i 2006 spratt salget av nye og bruktimporterte bobiler i været. Dette var et unntak i utviklingen, men fra 2006 ble bruktimportens andel av det totale salget tydelig svekket. De siste fem årene har bruktimport sunket hvert år og endte i 2019 på 313 bobiler mens 2020 blir enda lavere.

Generalsekretær Geir Holm i Norges Caravanbransjeforbund (NCB) mener endringen etter 2006 skjedde fordi det kom flere profesjonelle aktører på markedet i Norge. Både blant forbundets medlemmer og andre forhandlere.
– Samtidig har NCB sammen med forhandlere og importører vært tydelige på at det å importere en bobil påfører økonomisk ansvar ved videresalg. Det er heller ikke attraktivt å reise til for eksempel Tyskland for å utføre garantiarbeider, sier Holm. Han legger til at det er stor forskjell på chassisdelen og bodelen. Det er bodelen som gjør det vanskelig for norske forhandlere å ta garantiarbeider på bruktimporterte bobiler.

Tok av i 2002
Salget av nye bobiler begynte for alvor å ta av i 2002. Med unntak av et kraftig hopp i 2006 før engangsavgiften gikk opp fra 14 til 22 prosent, et tilbakeslag under finanskrisen i 2009-10 og en liten dupp i 2014, har salget av nye bobiler hatt en jevn utvikling opp til 4166 solgte bobiler i 2018. Det ble en foreløpig topp.

2019 ble problematisk for mange forhandlere. Salget av nye bobiler sank til litt under 2017-nivå mens mange forhandlere hadde planlagt for ytterligere vekst. Også 2020 har vist en mindre nedgang. Bobilboomen mange ventet i forbindelse med pandemien kom ikke i nybilmarkedet, men i bruktmarkedet.

2000-2020: Nye og bruktimport av bobiler. Bruktimport omfatter alt fra en dags registrering til veteranbiler. Tabell: Bobilverden.no med tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken.

PS
Inspirasjonen til å skrive denne artikkelen kom fra en leser som hevdet at bruktimport av bobiler er i vekst. Det måtte vi sjekke ut, og fant da ut at vi må tilbake til 2001 for å finne lavere tall for bruktimport enn i 2019.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Les også: Så mange ekstra bobiler kom på veiene i år
Les også: Er det lønnsomt med privatimport av bobil?

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *