Positiv om PKK for bobiler

Det er ikke mye som kan forsinke endringen i PKK-intervaller. Foto: Knut Randem.

Det er ikke mye som kan forsinke endringen i PKK-intervaller. Foto: Knut Randem.

Det kom inn 130 høringssvar da Vegdirektoratet ba om kommentarer til sitt forslag om sjeldnere  PKK (periodisk kjøretøykontroll/EU-kontroll). Bobilverden har gått gjennom høringssvarene. 

Over halvparten av høringssvarene kom fra privatpersoner. Alle støttet forslagene om endringer av reglene for PKK for bobiler mellom 3501 og 7500 kg. Mange av disse svarene tyder på stor aktivitet i Amcar-miljøet, som også omfattes av endringene. Flere av høringssvarene gikk kun på den delen av forslaget som omhandler veteranbiler.

Hva endringene dreier seg om kan du lese her.

I korthet går forslaget ut på at store bobiler inntil 7500 kg skal følge samme intervall for PKK som biler under 3500 kg. Vi ser her på kommentarene som gjelder bobildelen av forslaget.

I Vegvesenets tilsynsseksjoner var det stort sett positiv innstilling til forslaget. En region ville gjøre endringen gyldig for alle M1-kjøretøy opp til 7500 kg, ikke bare bobiler. En annen var bekymret for tilsynsintervallet for utleiebiler, som de forutsetter kjøres mye lengre enn andre bobiler. De var også bekymret for biler som står stille over vinteren og deler som kan sette seg fast. De øvrige tilsynsseksjonene støttet forslaget.

Klima- og miljødepartementet hadde ingen merknader til forslaget. Det hadde heller ikke organisasjonene NAF (Norsk Automobilforbund), MA (Motorførernes Avholdsforbund), Amcar Norge, KNA (Kongelig norsk automobilforbund), MEF (Maskinentreprenørenes forening) eller ATL (Autoriserte trafikkskolers landsforbund).

Norsk Bobilforening (NB) skriver i sitt høringssvar at ”Vi setter stor pris på den foreslåtte endringen av kontrollintervaller for personbiler (bil gruppe M1) med tillatt totalvekt 3501-7500 kg. Vi anbefaler en slik endring.”
Videre skriver NB at ”Vi vet at våre nesten 12000 medlemmer vil ta i mot dette med stor tilfredshet og de vil ønske et vedtak velkommen”.

Norsk Bobil og Caravan Club (NBCC) har ikke svart på høringsbrevet fra Vegdirektoratet. Bobilverden har heller ikke sett noe høringssvar fra Norges Caravanbransjeforbund, men de var heller ikke offisiell mottaker av høringsbrevet.

Bobilverden spurte de to bobilorganisasjonene uka før høringsfristen gikk ut om å få tilgang til deres høringssvar.
Fagsjef Jørgen Snoen i NBCC viste i sitt svar til redaksjonen til at organisasjonen i mange år har arbeidet med dette og andre temaer overfor Samferdselsdepartementet og at høringsbrevet fra Vegdirektoratet var helt i tråd med det forslaget NBCC hadde fremmet overfor departementet.
I sitt svar til Bobilverden skriver daglig leder Tore Steinar Pettersen i NB at de første gang tok opp dette spørsmålet i Stortinget for fire, fem år siden.

Høringssvarene behandles nå i Vegdirektoratet. Med bare en halvkritisk kommentarer til forslaget om sjeldnere PKK bør prosessen kunne avsluttes raskt. Målet om gyldighet for nye regler fra årsskiftet bør derfor være innen rekkevidde – med mindre noen av kommentarene som vedrører veteranbiler fører til forsinkelser.

Les også: Sjeldnere EU-kontroll for store bobiler

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *