Politikerne reddet bobilplassen – igjen

Idrettslaget fikk i 2017 en midlertidig dispensasjon til å til å drive bobilplass i to år. Etter flere fornyelser sa kommuneadministrasjonen i år «nei», men politikerne sa likevel ja – for siste gang.

Det er viktig for byen at det er ordnede forhold for bobilene som besøker byen, mener Røros kommune. Foto: Knut Randem.

Bobilplassen på Øra i Røros har blitt svært populær gjennom de årene den har eksistert. Ikke bare blant bobilister, men også for idrettslaget som har fått viktige inntekter. Også næringslivet i Røros har innsett hvor viktig bobilplassen er for besøk og omsetning.

Området der bobilplassen er lokalisert er egentlig regulert til idrettsformål. Kommunen har derfor hele tiden forutsatt at det utarbeides en ny reguleringsplan. Det skjedde ikke i 2019 og heller ikke gjennom pandemiårene der dispensasjonen ble fornyet for et år av gangen.

Gjennom årene har det også vært urolighet rundt hvilke områder idrettslaget har brukt. Idrettslaget skal ha brukt flere områder til bobilplass enn det som var godkjent. Da har naboene klaget.

I fjor mente kommunen imidlertid at det fikk være nok og ga beskjed om at det var siste gang dispensasjon ble gitt.

Dermed foreslo kommuneadministrasjonen å avslå en ny dispensasjonssøknad saken ble behandlet i forrige uke. Politikerne sa likevel ja til et år til, men presiserte at det kun skulle gjelde område B (til høyre straks etter innkjøring fra veien, om du er kjent).

I følge avisa Arbeidets Rett var ikke dette en lett avgjørelse. Politikeren mente nok egentlig at «siste gang» i fjor fikk være siste gang. Men det var mange hensyn å ta – både til klubbens økonomi, viktigheten for næringslivet i Røros, ordnede parkeringsforhold og ikke minst at Røros trenger en bobilplass for tilreisende, slik ordføreren beskrev det.

Idrettslaget fikk også en viss forståelse for at en dugnadsbasert organisasjon ikke har den samme evnen til å drive gjennom en reguleringsplan som andre.

Når det ble «ja» til fortsatt drift, kan det også ha sammenheng med at et forslag til reguleringsplan nå er ferdig fra Norconsult. Det skal behandles i idrettslaget styre i morgen. Etterhvert sendes forslaget til reguleringsplan til kommunen for videre behandling.

Da er det et viss håp om at det formelle er på plass innen neste år slik at bobilplassen kan bli permanent og innfri de kravene kommunen setter.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *