Motorveier kan få varierende bredde

– Samferdselsdepartementet har godkjent Statens vegvesens forslag til endringer i veinormalene for vei- og gateutforming. De nye endringene kan føre til reduserte kostnader, samt mindre utslipp av klimagasser og arealbruk.

Besøkte Sør-Spania i vintersol

Nå nærmer «vintersesongen» seg igjen, og for de som har mulighet til å oppholde seg sør i Europa om vinteren står kanskje Spania for tur. For her er det mange fine steder du kan besøke med bobil.

Tellus: Nå skal kursen justeres

«Vi tar et skritt tilbake og fullfører byggingen av grunnstrukturen i kjeden». Det sier Tellus nye administrerende direktør i dette intervjuet om situasjonen i et vanskelig marked.