50-åringen alle vet hvem er

30 år gamle Leif Kroken startet for 50 år siden det som har blitt en dominerende aktør i det norske bobilmarkedet. Faren trodde dette skulle bli Romsdalens største konkurs og var fortvilet over sønnens forretningsidé. Det ble neppe bedre da unge Leif tjuvlånte fars bil for å hente den første campingvogna han importerte fra England.

Kan ta 40 år å reparere fylkesveiene

Regjeringen legger i Nasjonal transportplan 2022-2033 opp til å bruke 16 milliarder kroner over 12 år på å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Forfallet på fylkesveiene er på mellom 60 og 90 milliarder kroner.

Er bobil lik hytte?

I sine smittevernråd åpner regjeringen for besøk på hytte og hotell selv om den fraråder fritidsreiser. Men kan ikke bobil sammenlignes med en hytte? Bobilverden.no spurte og fikk svar.