Fornøyd organisasjon

Forslagene fra Arbeiderpartiet om at bobiler mellom 3500 og 7500 kg får bomavgifter som personbiler, økt maksimalhastighet til 100 km/t og PKK annethvert år, samler bredt flertall i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite. Forslagene er helt i tråd med den handlingsplanen som Norsk Bobil og Caravan Club (NBCC) i flere år har arbeidet for, heter det…

Skuffet forslagsstiller

Stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik (Ap) er skuffet over at regjeringspartiene ikke ville være med på å gjøre vedtak i Stortinget nå. Bakgrunn for skuffelsen er dagens behandling av hans og partikollegaenes forslag om å endre en del av reglene for store bobiler.

Bredt flertall for endrede bobilregler

Det var et bredt flertall for de fem forslagene fra Arbeiderpartiets representanter da Transportkomiteen behandlet deres forslag i dag. Derimot var det uenighet om formalitetene. Det borgelige flertallet erklærer seg fornøyd med samferdselsministerens redegjørelse om arbeidet med disse sakene. Mindretallet bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker at Stortinget skal gjøre et formelt vedtak om bobilregler i neste uke.

Advokaten: Røk registerreima på den brukte bobilen?

Det er en velkjent sak at registerreima på mange bobiler må byttes med jevne mellomrom, på nærmere fastsatte intervaller. Dersom registerreima ryker, kan dette medføre motorhavari og store kostnader for bobilens eier. Men hva skjer dersom registerreima ryker kort tid etter at du har kjøpt deg en (ny) bruktbobil? Vil du da ha noen krav mot selger av bobilen?

Forbereder stortingsmelding om trafikksikkerhet

– Det skal være trygt å ferdes på og langs våre veier. Økt trafikksikkerhet er en av mine viktigste og mest krevende oppgaver som samferdselsminister. Dette krever et bredt spekter av tiltak og godt samarbeid mellom mange parter. Nå igangsetter regjeringen arbeidet med en stortingsmelding om trafikksikkerhet, og det er naturlig å begynne dette med…

Har du byttet slange på grillen?

Én av tre har aldri skiftet ut gasslangen på grillen. Et skremmende høyt tall, mener forsikringsselskapet If. Du tar vel regelmessig gasstest på anlegget i bobilen, men husker du grillen? Denne artikkelen er vinklet mot stasjonære griller, men vi som har gassgrill i bobilen bør følge de samme rådene.

Planlegg Troms og Finnmark med bobil

Sommerdagen varer i to og en halv måned på Nordkapp og over en måned et stykke ned i Nordland. Midnattsola gir liv til folk og fe. En naturens kompensasjon for den lange vinternatta. Hvorfor ikke planlegge Troms og Finnmark i bobil denne sommeren?

Salget av nye bobiler flater ut

Registreringsstatistikken for nye bobiler viser at salget av nye bobiler sank med 5,4 prosent i årets første fire måneder sammenlignet med året før. 755 bobiler er registrert så langt i år, men den største nedgangen kommer over vektgrensen.