Over 1 million flere bobiler på campingplassene

Norske campingplasser har kommet godt gjennom pandemien. 2021 er deres beste år siden 2012. Bobiler vokser sterkt på campingplassene selv om det har blitt mange flere bobilplasser.

Campingplassene opplevde en liten nedgang i 2017, men har eller hatt stabilt økende besøk med unntak av 2020. Figur: SSB.

Campingplassene hadde i 2021 over 8 millioner overnattinger medregnet bobiler, vogn, telt og hytter. Det har vært en jevn økning fra 6 709 033 gjestedøgn i 2013 til 8 012 267 i 2021.

Pandemien ga en dipp i besøket på drøyt en halv million gjestedøgn i 2020 i forhold til 2019. Fra 2020 til 2021 økte antallet gjestedøgn med over 1 million gjestedøgn. Dermed ble 2021 et år med rekordbesøk.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har ikke sammenlignbare og kvalitetssikrede tall lenger tilbake enn til 2013.

Over 1 millioner flere bobildøgn
Bobiler har vært en kraftig voksende kundegruppe på campingplassene. I 2013 utgjorde bobilene 688 609 gjestedøgn mens de i fjor utgjorde over 1,7 millioner gjestedøgn. Bare i 2020 var det en nedgang på om lag 170 000 gjestedøgn i bobil.

Bobiler har vært en sterkt voksende kundegruppe på campingplassene siden 2013. Bare 2020 ga et tilbakeslag. Rene bobilplasser er ikke med i tallene. Figur: SSB.

Siden 2013 er det etablert en mengde nye bobilplasser. Rene bobilplasser er ikke medregnet i tallene fra SSB.

I SSBs tallmateriale registreres telt og vogn sammen. I 2013 representerte disse over 1,3 millioner gjestedøgn. I 2021 var det tilsvarende tallet over 1,8 millioner gjestedøgn. For denne gruppen hadde campingplassene en sterk stigning i 2017 til over 1,9 millioner, men fikk deretter et fall i 2018 og 2019 før det igjen begynte å stige.

Telt og vogn har også økt siden 2012. 2017 hadde en ekstraordinær topp for denne gruppen. Figur: SSB.

Tekst: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *