Oscarsborg Festning – fra krigsminne til turistmål

I Drøbaksundet, der Oslofjorden er på sitt aller smaleste, finner vi et forsvarsverk som av mange blir sett på som åsted for en av de viktigste hendelsene i moderne norsk historie.

Ocarsborg festning er en attraktiv severdighet året rundt. Båtturen fra Drøbak tar bare 10 min.

Her avfyrte kommandant Birger Eriksen to skudd fra 28 centimeters kanoner og senket den tyske krysseren Blücher på morgenkvisten 9. april for 80 år siden. Nå er Oscarsborg festning et åpent museum – og vel verd et besøk.

Et besøk på Oscarsborg festning er ikke lenger forbeholdt vernepliktige soldater og militært personell – slik det har vært siden dette festningsverket ble etablert der Oslofjorden er på sitt smaleste.

De eldste delene kan vi datere helt tilbake til 1628, men festningen slik den fremstår i dag ble etablert i 1848. Festningsanlegget er fordelt på de to øyene Nordre- og Søndre Kaholmen. Med en avstand på bare 750 meter til fastlandet på østsiden skaper dette en effektiv kontroll over innseilingen til Oslo, hvor det tidligere hemmelige, undersjøiske torpedobatteriet beseglet Blüchers skjebne med to fulltreffere.

Det var fra disse store Krupp-kanonene, med diameter på 28 cm. sør på holmen, de to første skuddene ble avfyrt 9. april 1945.

Undersjøisk vegg
Seilingsleden på vestsiden av holmene er sperret av en undersjøisk vegg, en såkalt ”jeté”, bygd opp av steinblokker og ferdigstilt etter fem års arbeid i 1879 . Denne gjør det umulig for større fartøy å passere Oscarsborg Festning på vestsiden. Med unntak av to realativt smale åpninger med større dybde har den 1518 meter lange undersjøiske steinveggen sin krone bare to meter (noen kilder hevder ca 1,5 meter) under middel-vannstand. I dag er begge åpningene markert med staker, slik at også seilbåter kan ferdes trygt på vestsiden av Kaholmene og benytte den nye gjestehavnen som er anlagt.

Torpedobatteriet befinner seg på den nordre holmen og er nå åpent for pubilkum.

Tunge kanoner
Samtidig med byggingen av den undersjøiske ”jetéen” ble det gjort store investeringer i hovedbatteriet i sør. Murer og jordvoller ble forsterket og nye kanoner montert. På land (Drøbak-siden) ble det også bygd opp kanonbatterier, det ble opprettet stillinger på Håøya i vest og på Hurum i syd. Til sammen skulle dette danne ildkraft nok til å kunne stoppe fiendtlige fartøy på vei inn fjorden.

Den siste delen – som senere skulle spille en avgjørende historisk rolle – stod ferdig i 1901. Det var et torpedobatteri anlagt på nordre Kaholmen. Fra en stor fjellhall ble det sprengt ut sjakter ned under vann slik at torpedoer kunne skytes ut gjennom tunneler mot fienden.

I torpedobatteriet er det sprengt ut tunneler under vann der torpedoene ble skutt ut ved angrepet på Norge i 1945.

Gjorde jobben
Det var nettopp torpedobatteriet som skrev historie den 9. april 1940 ved å sette inn det avgjørende nådestøtet i den tyske krysseren Blücher litt før klokken halv fem om morgenen. Det ble først åpnet ild mot fartøyet fra de ulike kanonbatteriene, som fikk inn flere treff og skadet skipets kommunikasjonssystemer og satte flere ammunisjons- og drivstofflagre i brann. Etter å ha blitt beskutt – og deretter truffet av to torpedoer – var Blücher satt ut av spill i løpet av fire minutter, og den sank ved Askholmene litt lenger nord, ca to timer etter at den kom innenfor skuddhold fra Oscarsborg Festning og kanonbatteriene på land.

Berget konge og regjering
Det var kommandant og oberst Birger Kristian Eriksen som ga ordre til å åpne ild mot skipet, for øvrig uten ordre og uten å vite hvem han skjøt på.

Senkningen av Blücher forsinket den tyske invasjonen lenge nok til at kongehuset og regjeringen kunne flykte, og Norges gullbeholdning flyttes ut av Oslo og senere transporteres ut av landet.

Senkingen av krysseren Blücher ved Oscarsborg er en av de mest omtalte hendelsene fra den andre verdenskrig.

Senere på morgenen ble Oscarsborg Festning utsatt for kraftig tysk bombeangrep. Dette pågikk i ti timer, men uten tap av norske militære. To sivile kvinner ble imidlertid drept i Drøbak. De tyske tapene – mannskap og soldater på Blücher, samt et bombefly som ble skutt ned – var på ca 1000 mann.

Restaurert
Restaureringen av de siste skadene etter tyskernes bombing av festningen, ble ikke endelig avsluttet før i 1959. Fortsatt kan vi tydelig se stedene der deler av bygningene er reparert. Gjennom de påfølgende ti-årene ble det gjennomført kontinuerlige oppgraderinger, og i 1981 stod en ny elev- og befalsforlegning ferdig. Den siste store oppussingen mens festningen fortsatt hadde militær aktivitet var i 1987. Da ble befalsmessen i hovedfortet restaurert og pusset opp. Kystartilleriet, underlagt Sjøforsvaret hadde kommandoen over Oscarsborg Festning fra 1957 til 2002, da den militære aktiviteten ble lagt ned.

Fortet ble tatt i bruk allerede i 1879, og utstillinger viser hvordan både våpen og uniformer så ut for mer enn 150 år siden.

Festningsmuseum
I dag forvaltes Oscarsborg av Forsvarsbygg i samarbeid med kommandanten. Oscarsborg festningsmuseum er en viktig del av publikumstilbudet på stedet. Det er underlagt Forsvarsmuseet, og har ansvaret for den historiske formidling og guidede turer for besøkende.

Hele 15 guider deler på dette oppdraget, og ”vår” guide under besøket hadde selv tjenestegjort ved Sjøforsvaret og hadde en imponerende kunnskap om stedet og dets historie.

Timene går raskt når man vandrer gjennom museet, går rundt oppe på festningsvollene, beskuer de store ”Krupp” kanonene – og ikke minst besøker fjellhallen med torpedobatteriene på den nordre delen av festningsanlegget. Artikkelforfatteren har selv tjenestegjort ved Oscarsborg Festning i 1975, men denne delen av anlegget var det svært få som hadde adgang til.

I den siste epoken da Oscarsborg var en skoleavdeling for Sjøforsvaret, bodde det fire mann på hver forlegningsrom. Den militære aktiviteten opphørte i 2002.

Åpent for publikum
Oscarsborg festning er et av Norges nasjonale festningsverk og er åpent for publikum hver dag hele året. Båtturen fra Seiersten (i Drøbak) tar bare 10 minutter, og i sommersesongen er det også båtruter mellom Oslo og Oscarsborg. I tillegg til museet og de originale forsvarsverkene er det i dag et hotell med 190 sengeplasser, en gjestehavn med hyggelig havnerestaurant og årlig 100 000 besøkende gjester. Oscarsborg er populært som sommersted i sommerhalvåret og kurs- og konferansested i vinterhalvåret.

Oscarsborgoperaen, som setter opp opera i august hvert år, er også viktige bidragsytere til å sette stedet på kartet som en spennende kulturarena. For deg som kommer med bobil er det gode parkeringsforhold i Vindfangebukta, noen minutters gange nord for fergebrygga på Seiersten. Ta en kikk på kartet på forhånd – så unngår du å kjøre ned i Drøbaks trange gater. Der er det bare et par små plasser til bobiler.

Tekst og foto: Sven Furuly, BoCM
Artikkelen er tidligere trykket i Bobil- og Caravanmagasinet

PS
Vi tar forbehold om eventuelle koronajusteringer i tilbudet

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *