Opptatt av andre ting enn bilkjøring i en fjerdedel av kjøretida

Uoppmerksomhet er medvirkende til nesten en tredjedel av dødsulykkene. Passasjerer kan både være til hjelp og distraksjon, mens mobiltelefonen alltid forstyrrer.

Mobiltelefonen er et av flere elementer som trekker oppmerksomheten bort fra kjøringen. Foto: Trygg Trafikk.

En undersøkelse gjort av Transportøkonomisk institutt (TØI) på oppdrag fra Statens vegvesen (SVV) i 2019 viser at bilførere på motorveier utførte sekundære aktiviteter eller var uoppmerksomme i 24 prosent av kjøretida.

Undersøkelsen viser også at bare 9 prosent av bilførerne, som ble intervjuet, selv mener at de ble distrahert av disse aktivitetene.

– Det å være ukonsentrert om selve bilkjøringen i en fjerdedel av tiden, er uansvarlig, og spesielt risikabelt er det på motorveier der vi kjører i høy fart, sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen i en pressemelding.

Undersøkelsen var todelt og bestod både av observasjoner og intervjuer. Observasjonene viste at 14 prosent av bilførerne holdt på med andre aktiviteter i tillegg til å kjøre bilen.

Å bruke en håndholdt mobiltelefon var den hyppigste sekundære aktiviteten, men også håndtering av musikkanlegg, fokus og blikkontakt på passasjerer og spising og drikking var aktiviteter bilførere drev med samtidig som de kjørte bil.

Intervjuene utgjorde et viktig supplement til observasjonene, og viste hvor mange som holdt på med ikke-observerbare aktiviteter som trøtthet, dagdrømming og lytting til radio eller musikk.

5 prosent bruker fortsatt håndholdt mobil
Undersøkelsen viser at 5 prosent bruker håndholdt mobiltelefon. Dette tallet er høyt, spesielt siden dette er forbudt ved lov og også bøtelegges. Den er også høyere enn estimater fra andre nordiske land. Tallet for bruk av mobiltelefon totalt (inkludert håndfri) er på 13 prosent.

– Å drive med ting som gjør at vi fjerner blikket fra veien, selv bare i noen sekunder, innebærer en dødsrisiko. Det gjelder både på motorvei der farten er høy, men i enda større grad på smale tofeltsveier der risiko for møteulykker og utforkjøringer, er høyest, sier Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Bruk av mobiltelefon og annet utstyr i bilen (som GPS og musikkanlegg) bidrar til at føreren ikke er oppmerksom på veien og trafikkbildet rundt seg, og derfor går glipp av viktig informasjon om andre trafikanter, om veimiljøet eller begge deler.

I perioden 2011 til 2015 var manglende oppmerksomhet medvirkende årsak til nesten en tredjedel av dødsulykkene (29 prosent).

– I tillegg til fart og rus er uoppmerksomhet, den største risikoen for alvorlige ulykker. Det kan hver og en av oss gjøre noe med, sier Johansen.

Passasjerer distraherer og «hjelper»
Undersøkelsen viste en tydelig økning i å fokusere på sekundære aktiviteter dersom bilføreren var alene i bilen (15 prosent). Hvis det var passasjerer i bilen, var det 9 prosent av bilførerne som fokuserte på andre ting enn å kjøre bil. Likevel viser undersøkelsen at passasjerer både kan virke forstyrrende ved at blikket festes på medpassasjerer, og samtidig bidra positivt for konsentrasjonen ved at passasjerer blant annet overtar mobiltelefonen og kontroll av musikkanlegg.

Vurderer egen risiko som lav
Over 35 prosent av bilførerne som holdt på med andre aktiviteter eller var uoppmerksomme, oppga at en eller flere av disse aktivitetene generelt kan være farlige. Likevel svarte bare 9 prosent at de selv hadde blitt uoppmerksomme, og 2 prosent hadde opplevd en farlig situasjon som følge av egen uoppmerksomhet.

Den tilstanden som ble vurdert som mest risikofylt var trøtthet (45 prosent), mens bruk av mobiltelefon ble vurdert som risikabelt av 37 prosent av bilførerne som hadde brukt telefonen de siste 30 minuttene. Distraksjon utenfor bilen ble vurdert som risikabelt av 20 prosent, mens bare litt over 3 prosent vurderte å bruke radio- eller musikkspiller som risikabelt.

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *