Oppgradert kulturminneområde i Varanger

Mortensnes kulturminneområde er en attraksjon med museum i Nesseby kommune i Finnmark. Området anses som ett av de rikeste og mest mangfoldige kulturminneområder i Europa, og har et omfattende nettverk av tilrettelagte kulturstier.

Mortensnes kulturminneområde ligger idyllisk til i den indre delen av Varangerfjorden. Foto: Hugo Fagermo, Statens vegvesen.

Stiene her viser spor etter bosetting fra yngre steinalder, et stort førkristent gravfelt, offerplasser, fangstgroper og ulike fangstanlegg. Nesseby kommune eier museumsbygget med tilhørende parkeringsplass, Sametinget forvalter kulturminnene i området og Varanger Samiske museum ivaretar daglig drift og skjøtsel.

Museet har nå fått en helhetlig fornying av parkeringsplassen, stiene i landskapet og tilkomsten inn til museet fra Nasjonal turistveg Varanger.

Fra parkeringsplassen til museet er det bygd en sti med sviller. Landskapsarkitekt og illustrasjon: Inge Dahlman, Asplan Viak. Foto: Hugo Fagermo, Statens vegvesen.

Som ledd i satsingen på Nasjonal turistveg Varanger har Statens vegvesen og Nesseby kommune samarbeidet om å oppgradere Mortensnes kulturminneområde med landskapsarkitekt Inge Dahlmann som formgiver.

For å øke stedets attraksjonsverdi er det gjennomført opprusting av uteområdet og parkeringsplassen ved museet. Inngangspartiet er blitt mer synlig og det er satt opp nye informasjonstavler.

Nye informasjonstavler ved inngangspartiet. Foto: Hugo Fagermo, Statens vegvesen.

Tekst: Redaksjonen
Kilde: Nasjonale turistveger

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *