Ønsker mer fleksible fartsgrenser

Samferdselsministeren vil ha høyere fartsgrenser. Foto: Knut Randem.

Samferdselsminister Jon Georg Dale har bedt Vegdirektoratet vurdere større fleksibilitet i fastsettingen av fartsgrenser. Dette gjelder både ved permanent skilting og ved veiarbeider.

Samferdselsministeren sendte fredag brev til Vegdirektoratet og ba om en gjennomgang av fartsgrensene.

– Riktige fartsgrenser er vesentlig for å utnytte eksisterende infrastruktur best mulig. Den respekten trafikantene har for skiltet fartsgrense avhenger av om grensene virker fornuftige og logiske slik trafikantene oppfatter forholdene på veistrekningen, sier Dale.

Det betyr at ministeren ber om høyere hastigheter enn 110 km/t der det er mulig. Han ber imidlertid om samfunnsøkonomiske vurderinger for de aktuelle strekningene.

Enda et brev
Vegdirektoratet fikk flere brev fra samferdselsministeren fredag. I et annet brev ber han om at fartsgrensene ved vegarbeider settes opp når arbeidet er ferdig for dagen eller ved helgestans i arbeidet.

Ved arbeid på veiene blir fartsgrensene ofte satt ned for å ivareta sikkerheten til bilistene og arbeiderne på byggeplassen.

I følge retningslinjene skal Statens vegvesen fjerne skilt for nedsatt hastighet når det er forsvarlig og trafikken kan gå som normalt. I brevet ber statsråden om at Vegdirektoratet ser på retningslinjene og at skiltingen praktiseres i samsvar med intensjonene. Han ber dessuten om rapportering til departementet når det gjøres avvik fra disse retningslinjene.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no
Kilde: Pressemelding

Del dette med andre:

  1 comment for “Ønsker mer fleksible fartsgrenser

  1. Steike fornuftige forslag. Ikke mye som irriterer mere enn skiltet veiarbeide med nedsatte fartsgrense, og så er det hverken veiinnskrenkning eller pågående arbeide. Likeså toskeskapen med 50km skilt og etter få meter et nytt skilt som viser 80km. Ulogisk og unødig skilting ødelegger respekten for skiltregimet og derved hensikten med skiltingen. Det samme gjelder følgebil over lange avstander i 15 -20km/t når arbeidet kun er på meget begrenset område. Opplevde følgebil gjennom hele Folgefonntunnelen i 20 km/t og arbeidet bestod i 1 mann som vasket skilt litt inne i tunnelen. Midtveis møtte vi motgående følgebil. Her var altså stoppost i begge ender av tunnel, 2 følgebiler for å dirigere trafikk forbi 1 person som vasket skilt. Og så lurer vi på hvorfor veibudskjettene ikke strekker til???
    HMS ut av alle proporsjoner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *