Obligatorisk bompengebrikke for tunge kjøretøy

Ikke negativt: Bombrikker gir også mulighet for å inngå rabattavtaler med de enkelte bomselskapene. Foto: Knut Randem.

Ikke negativt: Bombrikker gir også mulighet for å inngå rabattavtaler med de enkelte bomselskapene. Foto: Knut Randem.

– Nesten to tredeler av utenlandske vogntog har unnlatt å betale bompenger i Norge. Det gir en skjev konkurransesituasjon mellom norske og utenlandske transportører. Denne urimeligheten griper vi nå fatt i. Vi innfører fra 1. januar 2015 krav om obligatorisk bombrikke for tunge kjøretøy, som en del av regjeringens arbeid for ryddigere forhold innen veitransport.

Det sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at det i statsråd 10. oktober ble fastsatt en ny forskrift med påbud om bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner over 3500 kg, det vil si påbud om bruk av bombrikke for tunge kjøretøy.

Gjelder næringstrafikk
Påbudet gjelder all trafikk med norske og utenlandske næringskjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg på hele det norske offentlige vegnettet. Påbudet er rettet inn mot tunge kjøretøy som er registrert på foretak, stat, fylkeskommune eller kommune eller som på annen måte hovedsakelig blir brukt i næringsvirksomhet. Dersom bobilen din er registrert på et firma vil den kunne regnes som i næringsdrift og kravet om bombrikke slår inn også for disse – dersom den er over 3500 kg. Dersom bobilen er registrert på deg personlig og ikke benyttes i næring gjelder ikke det nye påbudet.

– Vi har dessverre opplevd at nesten to tredeler av utenlandske vogntog ikke betaler bompenger i Norge. Med denne forskriften får vi en mer effektiv innkreving av bompenger fra utenlandske transportører og samtidig lavere drifts- og administrasjonskostnader for bompengeselskapene. Mer av bompengene kan derfor gå direkte til nedbetaling av bompengeselskapenes gjeld og til tiltak på vegene, sier samferdselsministeren.

Statens vegvesen, politiet og tollvesenet skal kontrollere
Kontroll av bruk av obligatorisk bompengebrikke skal inngå som en del av Statens vegvesens og politiets kontroll av trafikk med tunge kjøretøy.

I tillegg har Samferdselsdepartementet fastsatt en egen forskrift som gir tollvesenet myndighet til å kontrollere og gi påbud som gjelder overholdelse av kravet til bruk av brikke. Tollvesenet får dermed en ny kontrolloppgave knyttet til trafikk med tunge kjøretøy. I dag har tollvesenet myndighet til å foreta kontroll som omfatter krav til mønsterdybde i dekk, krav til vinterdekk og plikten til å medbringe kjettinger for motorvogn med tillatt totalvekt over 3500 kg. Kravene til mønsterdybde, vinterdekk og kjettinger gjelder også bobiler over 3500 kg. Les mer om det her.

Det blir dyrt å bryte brikkepåbudet. Første gang kan det ilegges et gebyr på 8000 kroner. Gebyret kan dobles ved gjentakelser.

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *